په سویډن کې د کورنۍ غړي یا خپلوان سره یوځای کېدو لپاره د استوګنې اجازې (اقامې) ته اړتیا لرئ. د خپل ځان یا خپل ماشوم لپاره د عریضه وړاندې کولو تګلارې په اړه نور مالومات دلته ولولئ.