په سویډن کې د کورنۍ غړي سره یوځای کېدل

Flytta till någon i Sverige – pashto

په سویډن کې د کورنۍ غړي یا خپلوان سره یوځای کېدو لپاره د استوګنې اجازې (اقامې) ته اړتیا لرئ. د خپل ځان یا خپل ماشوم لپاره د عریضه وړاندې کولو تګلارې په اړه نور مالومات دلته ولولئ.

En man och kvinna som ler.