وړانديني پناه غوښتونکي چا چي دنده تر لاسه کړې ده او د کار د اجازې غوښتنه کوي۔                   

Asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd – pashto

که چېرې ستاسو د پناه غوښتنې عریضې ته رد یا منفي ځواب درکړل شوی وي او د خاورې ترک کولو پرېکړه مو شوي وي او پریکړې قانوني بڼه خپله کړې وي یعنی پرېکړه قطعي ګرځېدلې وي، نو په ځینو حالتونو کې د سویډن څخه د وتلو پرته د کار د اجازې غوښتنه کولای شئ. دا د هغو کسانو په حق کې هم صدق کوي چې د پناه غوښتنې دلایل (کیس) یې په لومړي څېړل شوي وي او په بل کوم کیس کې یې رد یا منفي ځواب ترلاسه کړی وي.

که چيرې تاسې د پناه غوښتنې سره سم کار کول غواړۍ نو بايد تاسې AT-UND موقعيت ولرۍ د کوم مطلب چي دا دې چي تاسې د کار د اجازې لرلو د شرطونو نه بښلي ياست۔ که ستاسې د پناه غوښتنليک رد کړې شوې وي ولې د کار کولو دوام درته وړاندې شوې وي نو تاسې په ځينې حالاتو کې د کار د اجازې لپاره غوښتنه کولاي شۍ او په دې ډول تاسې په سويډن کې پاتې کيدلې شۍ او کار ته دوام ورکولې شۍ۔

ولټوۍ چي تاسې بايد د AT-UND تر لاسه کولو لپاره څه وکړۍ (په انګلیسي ژبه)

د کار اجازه تر لاسه کولو لپاره شرطونه که چيرې ستاسې د پناه غوښتنليک رد کړې شوې وي

در کار اجازه ترلاسه کولو لپاره باید

 • ستاسې د پناه په غوښتنليک د پريکړې د نافذ کيدو نه وروستو (قانوني کيدو نه وروستو) ستاسې د کار د اجازې غوښتنليک به د مهاجرت اجنسۍ ته زيات نه زيات دوه اوونو په وخت کې سپارل کيږې (۱۴ ورځې)
 • تاسې کولی شئ چې خپل هویت د یو تصویب شوي پاسپورټ یا د نورو اسنادو له لارې چې په هغې کې ستاسو هویت روښانیږي ثابته کړئ.
 • تاسې به خامخه د AT-UND موقعيت لرلې وي کوم وخت کې چي تاسې پناه غوښتونکې وئ۔
 • د وروستیو څلورو اونیو په بهیر که ته د کار د هماغه یوه چښتن سره مقر ر یی.
 • تاسې به د هغه ګومارونکي چي تاسې ورسره دنده تر سره کوې له اړخه کم نه کم د ۱۲ مياشتو د کار وړانديز لرۍ
 • ستاسو د استخدام په وړاندیز کې لیکل شوي د کار شرایط حد اقل د سویډن د ډله یېز قرارداد د معیارونو په کچه وي او یا په سویډن کې د مربوطه څانګې یا حرفې د مروجه نورمونو سره مطابقت ولري. برسيره پر مزدورۍ، د استخدام شرطونه به د کسبې ژوبلې په پيښه کې خامخه د روغتيا بيمه، د ژوند بيمه، ټولنيزه بيمه او د کسبي تقاعد بيمه هم ورکوي۔ دغه شرطونه به ستاسې د استخدام په آخيري څلور مياشتو کې خامخه پوره شوي وي۔
 • که چيرې تاسې نيم وخت لپاره کار کوۍ  نو ستاسې د کار پراختيا به دا رنګ وي چي ستاسې د نيم وخت کار ستاسې په کسب کې مزدوري څرګندوي او د ماليي نه وړاندې به په مياشت کې کم نه کم SEK 13,000 وي۔ دا شرطونه په څلور مياشتو باقيدارۍ هم تطبيقول کيږي۔

که څوک غواړی چه له دی نه وروسته چه د پناه غوښتنی لپاره یی یو منفی ځواب تر لاسه کړ د کار اجازه ترلاسه کړی، نو دا په کار ده چه دی سړی خپل کار هغه وخت پیل کړی وه چه دی د پناه غوښتونکی وه. که چیری د دی نه د مخه چه ته د پناه غوښتنه وکړی تا د کار او د استوګنی موقتی اجازه درلودله او تا په سویډن کی کار کاوه، نو تر څو چه ته په سویډن کی استوګنه لری ته نشی کولای د کار لپاره د نوی اجازی غوښتنه وکړی. په دی صورت کی ته باید د سویډن نه ولاړ شی او د کار لپاره د نوی اجازی غوښتنه وکړی. له دی نه وروسته چه تا ته د کار اجازه درکړل شوه ته کولای شی بیرته سویډن ته را شی.

دا پريکړه به نافذ کيږي (قانوني کيږي) که چيرې

 • تاسې قبول کړي وي او د قبلولو  بيان مو لاسليک کړې وي
 • د مهاجرت اجنسۍ د پريکړې نه د خبريدو نه وروستې درې اوونې تيرې شوې وي چي دا ترې نه ښوول کيږي چي تاسې د پريکړې مقابل غوښتنه نه ده کړې۔
 • د مهاجرت د محکمې د قانون نه د خبريدو نه وروستې درې اوونې تيرې شوې وي او تاسې خوښه کړې وي چي د دې مقابل Migrationsöverdomstolen (د غوښتنو محکمه چې د مهاجرت کيسونو سره  معامله کوي) نه غوښتنه ونکړۍ
 • د مهاجرت محکمه د غوښتنې لپاره رخصت نه ورکوي۔

له دې عمله چي تاسې ته د کار اجازه درکړې شي، تاسې به خامخه د يو کار لپاره د اجازې تر لاسه کولو شرطونه پوره کوۍ۔ تاسې دوه يا درې کارونه نشئ لرلې، چي په ټوله سره د هغې نه دا مطلب واغستل شي چي شرطونه پوره شوي دي۔

که ستاسې پاسپورت ختميدو ته نږدې وي نو تاسې بايد دا نوې کړۍ ځکه چي تاسې د پاسپورټ د اتبار د وخت ختميدو نه وروستو وخت لپاره د کار اجازه نشئ تر لاسه کولائ۔

که د مهاجرت اجنسۍ ستاسې پاسپورټ د پناه د عمل په وخت تر لاسه کړې وي او پاسپورټ وس هم زموږ سره وي، بيا تاسې ته د غوښتنليک سره د پاسپورټ د نقل راليږلو ضرورت نشته۔

۔د ګومارونکو لپاره، د سر ليک لاندې ولټوۍ چي ستاسې د ګومارونکي لپاره کوم شرطونه ايښودل شوي دي۔ (په انګلیسي ژبه)

که چيرې تاسې شرطونه نه پوره کوۍ

چي د دې جوګه شئ چي د کار اجازه تر لاسه کړې او تاسې په سويډن کې ياست، برني ټول شرطونه به خامخه پوره کول کيږې۔ په بل صورت کې به تاسې خامخه د غوښتنليک داخلولو نه وروستې سويډن نه ووځۍ او په خپل هيواد کې يا بل هيواد کې کوم کې چي تاسې ته د پاتې کيدو رخصت دې، انتظار کوۍ۔

د بايد څه وکړل شي په حقله ‘څه رنګه غوښتنه وکړې‘ سرليک لاندې ډير ولټوۍ ۔ (په انګلیسي ژبه)

د بيمې په حقله مهم معلومات

تاسې بايد د بيمې پوره کولو قيمت ولرۍ کوم چي په سويډن کې ستاسې د اوسيدو پر مهال د ناجوړتيا يا ناڅاپي پيښې په صورت کې مخې ته راتلې شي۔ که تاسې په عوامي رجسټر کې داخل شوي ياست نو ستاسې ساتنه به د سويډن د ټولنيز خونديتوب بيمه کوي۔

په عوامي رجسټر کې د داخلې لپاره تاسې بايد په سويډن کې د يو کال لپاره د اوسيدو اجازه ترلاسه کړې وي او يو کال يا د يو کال نه زيات په سويډن کې د اوسيدو اراده لرئ۔

د عوامي رجسټر په هکله د مالياتي اجنسۍ په ويب پاڼه نور ولټوئ۔ External link, opens in new window.

ستاسې د فاميل لپاره اجازې

ستاسې فاميل ته هم ستاسې د دورې برابر د کار اجازه ورکول کيدې شي۔ فاميل نسبت کوي

 • ستاسې ښځه، خاوند يا ستاسې رجسټري شوې ملګري
 • ستاسې يا ستاسې د ملګرې د واده نه بغير د ۱۸ کالو نه کم ماشومان

ستاسې فاميل به څه رنګ غوښتنه کوي

که ستاسې فاميل هم په سويډن کې پناه غوښتونکي وي، هغوي به خامخه د غوښتنليک رديدل تر لاسه کړي وي کوم چي به نافذ شوي وي (قانوني قووي ته دننه شوي وي)، چي د هيواد پريښودو نه بغير په سويډن کې د غوښتنليک جمع کولو جوګه شي۔ غوښتنليک به خامخه د پريکړې نافذ کيدلو (قانوني قووي ته دننه کيدو) د نيټې نه وروستې په دوه اوونو کې دننه وړاندې کول کيږي۔

که چيرې تاسې يو ځاي غوښتنه کوۍ، نو په خپل آن لاين غوښتنليک د خپل فاميل لپاره هم غوښتنه وکړۍ۔

که چيرې هغوي ستاسې نه وروستې غوښتنه کوي، نو هغوي خپل آن لائن غوښتنليک وړاندې کولائ شي۔ (په انګلیسي ژبه)

د کار د اجازې لپاره څه رنګ غوښتنه وکړۍ

1

ګومارونکې غوښتنليک پيل کوي

په سويډن کې ستاسې ګومارونکې يا ټيکه دار د اسټخدام د وړانديز جوړولو په واسطه د کار د اجازې غوښتنليک پيل کوي۔ ستاسې ګومارونکې بايد لاندينې تفصيل ولري: ستاسې نوم، د زيږيدو نيټه، مليت، تعليم او د بريښنليک ادرس۔

دا مهمه ده چي ستاسې هغه بريښنليک ادرس ته لاسرسې وي کوم چي تاسې خپل ګومارونکې ته ورکوۍ تر هغه وخته پورې چي تاسې په خپل غوښتنليک پريکړه تر لاسه کړۍ۔ د مهاجرت اجنسي به ستاسي سره ستاسې د کار د اجازې د غوښتنليک د دورې په ترڅ  کې د مکاتبه کولو لپاره ستاسې د بريښنليک ادريس کاروي۔

د ګومارونکو لپاره معلومات (په انګلیسي ژبه)

2

تاسي به يو بريښنليک تر لاسه کوۍ

کله چي ستاسې ګومارونکې د استخدام وړانديز جوړ کړې، تاسي به د ښوونې يو بريښنليک تر لاسه کړې چي د کار د اجازې د غوښتني لپاره  بايد څه وکړل شي۔

تاسي په غوښتنليک کې ورکړى شوې تفصيل پخپله ډکوۍ۔ که تاسې فاميلين لرۍ چا ته چې د اوسيدو د اجازې هم ضرورت وي، تاسې په يو وخت د اجازې لپاره غوښتنه کولائ شئ۔ تاسې به دا هم يقيني کوۍ چي ستاسې د استخدام په وړانديز کې د استخدام په حقله شرطونه د هغه شرطونو سره موافق دي کوم چي ستاسې او ستاسې د ګومارونکې تر منځه شوي دي۔

د فاميل د اجازې په حقله ډير بيامومۍ (په انګلیسي ژبه)

3

اسناد ونښلوي

تاسې بايد د لانديني اسنادو سکين يا نقل اوباسۍ او د خپل غوښتنليک سره يې وليږۍ

 • ستاسې د پاسپورټ د هغه ګڼو نقلونه چي ستاسې ځانګړى تفصيل څرګندوي، پټو، نوم، د پاسپورټ شميره، د ورکړې هيواد، د اتبار دوره، د پيژندګلو په ګڼه د ماشين د لوستلو کوډ او دا چي آيا تاسې د خپل هيواد نه بهر په نورو هيوادونو کې د اوسيدو رخصت لرۍ۔ که چيرې تاسې د مهاجرت اجنسۍ ته خپل پاسپورټ د پناه د عمل په وخت سپارلې وي بيا تاسې ته د پاسپورټ د نقل راليږلو ضرورت نشته۔
 • د متعلقه کسبي تنظيم له خوا د استخدام وړانديز او کسبي مشوره کوم چي تاسې د خپل ګمارونکې له اړخه تر لاسه کوۍ۔
 • د معاش چټ چي آخيرنۍ څلور مياشتې احاطه کوي۔

که ستاسې پاسپورت ختميدو ته نږدې وي نو تاسې بايد دا نوې کړۍ ځکه چي تاسې د پاسپورټ د اتبار د وخت ختميدو نه وروستو وخت لپاره د کار اجازه نشۍ تر لاسه کولائ۔

که تاسې په يو وخت د خپل فاميل لپاره هم د اوسيدو د اجازې غوښتنه کوۍ

 • د هغوي د پاسپورټ هغه ګڼې چي ستاسې د فاميل د غړو ځانګړې تفصيل څرګندوي، پټو، نوم، د پاسپورټ شميره، د ورکړې هيواد، د اتبار دوره، د ماشين د لوستلو کوډ او دا چي آيا هغوي د خپل هيواد نه بهر په نورو هيوادونو کې د اوسيدو رخصت لري۔ که چيرې ستاسې فاميلينو د مهاجرت اجنسۍ ته خپل پاسپورټ د پناه د عمل په وخت سپارلې وي بيا هغوي ته د پاسپورټ د نقل راليږلو ضرورت نشته۔
 • د واده سند يا دغه رنګ بل سند ( په واده شوي جوړو او رجسټر شوې ملګرو تطبيقول کيږي)
 • يو سند چي څرګندوي چي تاسې په خپل هيواد کې له ډيرې مودې يو ځائ اوسيږۍ (په ملګرو تطبيقول کيږي)
 • د ماشومانو لپاره د پيدائش سند
 • د نورو خيال ساتونکو رضا، که هغوي سويډن ته نه راځي، چي دا خبره يقيني کوي چي ماشوم سويډن ته تللې شي۔

دغه اسناد بايد سويډش يا انګليسۍ ژبي ته د يو سند لرونکي ژباړن په لاس ژباړې شوي وي۔ د سند يو رښتونې نقل هم تل بايد وليږل شي۔

هغه فاميلين کوم چي د سويډن نه بهر اوسيږي او د اوسيدو د اجازې غوښتنه کوي، خامخه د سويډن فارت يا عام کانسوليټ ته لاړ شي چي خپل د اوسيدو د اجازې کارت تر لاسه کړي۔

د فاميل لپاره اجازې په حقله ډير بيامومۍ (په انګلیسي ژبه)

که چيرې تاسې د کار اجازې لپاره غوښتنه کوۍ چيهم د هغه ګومارونکې سره دندې ته دوام ورکړۍ، چي تاسې ورسره وړاندې کار کړې دي

 • کنټرول معلومات يا د ماليې د اجنسۍ له اړخه د ګټې د بيان اساس چي د وړاندينۍ اجازې د دورې لپاره ستاسې ګټه څرګندوي
 • د يو کال د مزدورۍ سليپ، که مناسب وي

4

ادا کول او خپل غوښتنليک وړاندې کول

په زياتره پيښو کې بايد تاسې فيس ادا کړۍ۔ تاسې د ويزا کارت يا ماسټر کارت په واسطه ادا کولائ شۍ۔ کله چي فيس ادا کړې شي نو بيا خپل غوښتنليک وړاندې کړئ۔ تاسې به د تصديق يو بريښنليک تر لاسه کړۍ چي ستاسې غوښتنليک وړاندې شوې دې۔ د مهاجرت اجنسي به ستاسې سره تماس ونيسي که چرې وړاندې معلومات پکار وي۔

د کار د اجازو فيس (په انګلیسي ژبه)

5

د مهاجرت اجنسي غوښتنليک سره معامله کوي

که چيرې ستاسې د اوسيدو د اجازې ختميدو نه وړاندې تاسې د کار د اجازې لپاره غوښتنه کړې وي نو د پريکړې د انتظار پر مهال تاسې د کار کولو حق لرۍ۔

د مهاجرت اجنسي ستاسې په کيس د پريکړې جوګه کولو لپاره، بايد ټول معلومات ورکړل شي او ټول لازمي اسناد وړاندې کړل شي۔ د دې مطلب دا دې چي د معاملې وخت به لنډ وي که د پيل نه هر ضروري شى په ځاي وي، بيا هم که وروستو په کې څه اضافه وکړې شي۔

مهرباني وکړۍ ياد لرۍ چي د مهاجرت اجنسي په ځني پيښو کې، بايد د غوښتنليک وړاندې څيړنه وکړي په داسې حال چي ټول تفصيل او سندونه ورکړل شوي وي۔

د کار د اجازې د معاملې لپاره وخت (په انګلیسي ژبه)

6

د اوسيدو د اجازي د کارت لپاره مواد

که چيرې تاسې ته د درې مياشتو نه زيات وخت لپاره اجازه درکړل شوې وي، تاسې به د اوسيدو د اجازې کارت تر لاسه کړۍ۔ دا کارت ثبوت دې کوم چي ستاسې پټو او د ګوتو نښه لري چي تاسې په سويډن کې د اوسيدو اجازه لرۍ۔ له دغه عمله چي څومره ژر کيدلې شي، به تاسې خامخه د مهاجرتي اجنسۍ نه د ملاقات وخت اخلۍ چي ستاسې پټو اوباسي او د ګوتو نښې پريږدۍ۔ تاسې بايد دغه رنګ وکړۍ که چيرې وړاندې نه د اوسيدو د اجازې کارت هم لرۍ، ځکه چي ستاسې پټوګان او د ګوتو نښي نه خوندي کيږې۔

د اوسيدو د اجازې د کارت په هکله ډير ومومۍ

د مهاجرتي اجنسۍ نه د ملاقات وخت واخلۍ چي ستاسې پټوګان او د ګوتو نښې واخلي۔ (په انګلیسي ژبه)

7

تاسې پريکړه تر لاسه کوۍ

تاسې به يو بريښنليک تر لاسه کړۍ چي يوه پريکړه شوى ده۔ دغه پريکړه به بيا ستاسې د سويډن د کور په پته وليږل شي۔ په دغه وخت به ستاسې ګومارونکې يا ټيکه دار د پوسټ په واسطه خبرتيا ترلاسه کړي۔ کله چي د اوسيدو د اجازې کارت تيار شي، دا به ستاسې د کور په پته په يوه اووني کې دننه دروليږل شي۔

په ويستلو يا شړلو پريکړه وس هم اتباري ده

که ستاسې د پناه لپاره غوښتنليک رد کړې شوى وي او د ويستلو يا شړلو پريکړه مو ترلاسه کړې وي، د دې اتبار به دوام لري که تاسې د کار د اجازې لپاره غوښتنليک هم وړاندې کړۍ۔ دغلته يو څو کيسونه دي د کومو په هکله چي د مهاجرت اجنسي پريکړه کولائ شي چي ستاسې بيرته ستنيده به تر هغه وخته وځنډول شي تر څو چي مو د کار د اجازې په غوښتنليک پريکړه نه وي تر لاسه کړي۔

که تاسې ته د اوسيدو او کار اجازه درکړى شوي وي، نو تاسې په سويډن کې د اوسيدو حق لرۍ تر هغې وخته پورې تر څو چي اجازه اتباري وي۔ بيا هم ستاسې د ويستلو يا شړلو پريکړه د دې د نافذ کيدو نه وروستو د څلورو کالو پوري اتباري وي يا تر هغي چي پريکړه بيرته واغستې شي۔ دا ډيره مهمه ده چي کله د اجازې د اوږدولو غوښتنليک کوۍ نو غوښتنه د دې د ختميدو نه وړاندې کوۍ۔ که ستاسې غوښتنليک د اجازې ختميدو نه وروستو وړاندې کړې شي، د دې ټاکنه به د رد کولو يا جاري کولو د اصولو مطابق کيږي، او په دغه کيس کې به د اجازې تر لاسه کولو د شرطونو يو بدل او سخت سيټ تعقيبول کيږي۔


که مهاجرتي اجنسي ستاسې غوښتنليک رد کړي

تاسې د کار د اجازې د نه ترلاسه کولو خلاف غوښتنه کولائ شۍ۔ د پريکړې تر لاسه کولو د نيټې نه په درې اوونو کې دننه به دغه غوښتنه خامخه د مهاجرت اجنسۍ ته وړاندې کيږي۔ که تاسې ته د کار اجازه درنکړې شي نو ستاسې د ويستلو يا شړلو وړاندينۍ پريکړه به تطبيقول کيږي۔

د سرليک ،پريکړې نه وروستې، لاندې ډير ومومۍ (په انګلیسي ژبه)

که تاسې آن لاين غوښتنه نه کوۍ

که تاسې د آن لاين غوښتنه کولو جوګه نه ياست نو تاسې بايد په سويډن کې د کار د اجازي لپاره فورمه ډکه کړۍ ۔۔ په سويډن کې د اوسيدونکو وګړو لپاره، فورمه لمبر 151011۔ که په سويډن کې ستاسي فاميل ته هم د اوسيدو د اجازې ضرورت وي، نود فاميل هر غړې به خامخه خپل غوښتنليک وړاندې کوي۔ دغوښتنليک فورمه دا څرګندوي چي د غوښتنليک سره بايد کوم سندونو خامخه ونښلول شي۔

Application for Swedish work permit – for applicants currently in Sweden, form number 151011 (په انګلیسي ژبه) Pdf, 6.6 MB, opens in new window.

Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons, form number 13301 (په انګلیسي ژبه) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

غوښتنليک وليږۍ:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

په ډيرو کيسونو کې تاسې بايد فيس ادا کړۍ۔

څه رنګ به ادا کوۍ په هکله ډير ومومۍ (په انګلیسي ژبه)

Last updated: