د کورنۍ د غړو بیا یوځای کېدنې او د نفقې شرط په اړه عامې پوښتنې او ځوابونه

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – pashto

ستاسو کورنۍ په لاندې شرایطو کولی شي چې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو تاسو سره په سویډن کې یوځای شي.

  • د استوګنی دایمی اجازه یی ترلاسه کړی، یا
  • کډوال وی یا په بل دلیل پناه ته د اړتیا په اساس د محدود وخت لپاره د استوګنی اجازه یی ترلاسه کړی وی، او په عین وخت کی داسی ښه امکانات ولری چه وکولای شی د استوګنی دایمی اجازه ترلاسه کړی.

ما اقامه د کډوال یعنی سیاسي کډوال په حیث ترلاسه کړې ده

ستاسو د کورنۍ نږدې غړي کولای شي چې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو سویډن ته راشي او تر هغه وخته پورې چې ستاسو اقامه د اعتبار وړ وي، تاسو سره دلته یوځای ژوند وکړي. که چېرې ستاسو د کورنۍ غړي ستاسو د قبولۍ څخه درې میاشتې وروسته د اقامې غوښتنه وکړي نو په داسې حالت کې کېدای شي تاسو باندې د نفقې د تأمینولو شرط کېښودل شي. د نفقې د تأمینولو شرط په داسې حالت کې هم اعتبار لري که چېرې تاسو او ستاسو د کورنۍ غړي د اروپایي ټولنې څخه بهر په کوم بل هېواد کې د یوځای کېدو امکاناتو څخه برخمن یاست او یا که چېرې ستاسو ترمنځ خپلوي یوه نوې خپلوي وي.

ما اقامه د متبادل پناه غوښتونکي په حیث ترلاسه کړې ده

ستاسو د کورنۍ نږدې غړي کولی شي چې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو سویډن ته راشي او ترڅو پورې چې ستاسو اقامه د اعتبار وړ وي تاسو سره دلته یوځای ژوند وکړي. په داسې حالت کې کېدی شي تاسو باندې د نفقې شرط کېښودل شي.

زه د ۱۸ کالو نه کم عمر لرم او پرته د خپلې کورنۍ سویډن ته راغلی یم

د کورنۍ څخه پرته یواځې راغلي ماشوم په صفت تاسو د کورنۍ د غړو د بیا یوځای کېدو حق لرئ خو په شرط د دې چې اقامه مو د (سیاسي) کډوال یا د متبادل پناه غوښتونکي په حیث ترلاسه کړی وي. ستاسو مور او پلار او د اتلس کالو څخه کم خویندې ورونه کولای شي چې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو سویډن ته راشي او تر هغه وخته پورې چې ستاسو اقامه د اعتبار وړ وي تاسو سره دلته یوځای ژوند وکړي.

د ماشوم په حیث تاسو د نفقې د تأمینولو شرط څخه معاف یاست.

ما دایمي اقامه ترلاسه کړې ده

ستاسو د کورنۍ غړي کولی شي چې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو سویډن ته راشي او تاسو سره دلته یوځای ژوند وکړي. په داسې حالت کې کېدی شي تاسو باندې د نفقې شرط کېښودل شي.

د کورنۍ د غړو بیا یوځای کېدنې او د نفقې شرط په اړه نور ولولئ

که چېرې د یو سهمیه کډوال د کورنۍ غړي د اقامې غوښتنه وکړي نو د نفقې شرط په داسې حالت کې ایښودل کېږي که چېرې د اقامې غوښتنه په سویډن کې میشت د کورنۍ غړي ته د اقامې ورکولو څخه درې میاشتې وروسته تقدیم شوي وي. د نفقې شرط په داسې حالت کې هم اعتبار لري که چېرې د کورنۍ غړو ته د اروپایي ټولنې څخه بهر په کوم بل هېواد کې د یوځای کېدو امکانات برابر وي او یا که چېرې دا یوه نوې خپلوي وي.

که چېرې تاسو لنډمهاله اقامه ترلاسه کړې وي نو یواځې ستاسو د کورنۍ نږدې غړي کولای شي سویډن ته د راتګ او تاسو سره د ګډ ژوند غوښتنه وکړي. ستاسو مېرمن، څښتن، د نکاح پرته د ژوند ملګری یا راجستر شوی د ژوند ملګری او د ۱۸ کالو نه کم ماشومان ستاسو د کورنۍ نږدې غړو څخه شمېرل کېږي. هم تاسو او هم ستاسو د ژوند ملګري باید د 21 کالو عمر تکمیل کړای وي. که چېرې تاسو مشترک ماشومان لرئ نو کېدای شي د عمر د شرط څخه مستثنی وګڼل شئ. که چېرې ستاسو عمر د 18 کالو څخه کم وي نو بیا ستاسو مور او پلار ستاسو د کورنۍ نږدې غړي شمېرل کېږي.

که چېرې تاسو لنډمهاله اقامه ترلاسه کړې وي نو ستاسو د کورنۍ نور غړي هم کولی شي په ځینې استثنایي حالتونو کې د اقامې غوښتنه وکړي ترڅو سویډن ته راشي او تاسو سره ګډ ژوند وکړي.

د نورو نږدې خپلوانو لپاره د اقامې په اړه نور ولولئ (په انګلیسي ژبه)

د نفقې او د کور درلودلو شرط دا مانا لري چې تاسو باید دومره توان ولرئ چې خپل او د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړئ او په کافي اندازه لوی کور ته لاسرسی ولرئ.

د نفقې او کور درلودلو شرط په اړه نور ولولئ

د کډوالو چارو اداره د عریضې رارسېدو سره سم ګوري چې آیا تاسو خپل او د خپلې کورنۍ مصارف پوره کولی شئ او آیا تاسو یو کافي اندازه لوی او معیاري کور ته لاسرسی لرئ او که نه. د کورنۍ غړو د رارسېدو سره سم باید تاسو لپاره په کور کې د اوسېدو زمینه برابره وي. که چېرې تاسو پورته شرایط نه شئ پوره کولای نو ستاسو د کورنۍ د اقامې عریضه به رد شي.

Last updated: 2021-01-15