د پناه غوښتنې پلټنې ته د انتظار په اړه پوښتنې او ځوابونه

Frågor och svar om väntan på asylutredning – pashto

  • د پناه غوښتنې پلټنه څرنګه ترسره کیږي؟

     پناه غوښتنې پلټنه د کډوالو اداره کې د یوې غونډې نوم دی چې په دغه غونډه کې به تاسې د کډوالو ادارې یو مامور سره لیدنه کتنه وکړۍ څوک چې ستاسې د پناه غوښتنې پلټنه به ترسره کوي. د غونډې په ترڅ کې تاسې کولای شۍ چې څرګنده کړۍ چې تاسې څوک یاست، ولې په سویډن کې پناه غواړۍ او دا چې په تاسې څه تیر شوي دي. که چیرې تاسې کوم وکیل ولرۍ نو هغه هم کولای شي چې په غونډه کې برخه واخلي او د خبرو اترو په وخت کې ستاسې ملاتړ وکړي. یو ترجمان به د غونډې خبرې ترجمه کولو په برخه کې مرسته وکړي.

    د پناه غوښتنې پلټنې په وخت خپل پاسپورت او یا نور د هویت اسناد له ځانه سره راوړۍ. د اسنادو څخه باید ستاسې نوم، د زیږیدنې نیټه او دا چې د کوم هیواد تابعیت لرۍ، څرګند شي. تاسې کولای شۍ چې د پلټنې په وخت نور داسې مواد چې په تاسې څه تیر شوي دي او یا د خپل هیواد په اړه مالومات په دې موخه چې ستاسې د وینا پخلی وکړي، له ځانه سره راوړۍ.

  • زه د پناه غوښتنې پلټنې لپاره غوښتل شوی یم خو غواړم چې بله کومه ورځ راشم. آیا کولای شم وخت بدل کړم؟

    دا چې سمدستي خورا زیات شمیر خلک په سویډن کې د پناه غوښتونکي دي نو د کډوالو په اداره کې د پناه غوښتنې پلټنې لپاره د عادي وخت په پرتله اوس د انتظار موده اوږده ده. د دې لپاره چې د کډوالو اداره وکړی شي ټولو پناه غوښتونکو ته د پناه غوښتنې پلټنې لپاره ژر تر ژره یوه نیټه ورکړي نو له دې کبله کومه نیټه چې تاسې ته درکړل شوی ده د هغې بدلول ګرانه ده.

Last updated: 2016-12-28

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.