د پناه غوښتنې د درخواست د مستردیدو په صورت کې په خپله خوښه ستنیدل

Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl – pashto

په خپله خوښه تګ پدي معنی چې تاسو د محکمې د حکم متابعت کوی او منی چې تاسو په سویډن کې د پاتي کیدو اجازه نه لری او تاسو خپل هیواد ته  په بیرته تګ سره همکاري کوی.

کله چې تاسو د دوباره دخول د استرداد یا وتلو حکم ترلاسه کړی، تاسو به د قضي د مامور سره د ملاقات لپاره راوغوښتل شي ترڅو ستاسو پر وتلو بحث وشي. ددي ملاقات په جریان کې تاسو ته،  ستاسو په قضیه کې د مختلفو موجوده متبادلو په اړه معلومات درکول کیږي، او تاسو هم کولی چې هر رنګه پوښتنه وکړئ.

که چیرې تاسو د خپل سفر لپاره زمینه نه شی برابرولی، د قضي مامور به له تاسو سره یو تشریحي پلان جوړ کړي، چې له مخي يي هغه کارونه چې تاسو یی باید وکړی او هغه کارونه چې د مهاجرت اداره یی کولی شي، په ګوته کیږي. د مثال په توګه، تاسو باید د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل سفارت سره په اړیکه کې شئ، او که چیرې تاسو د بیرته تګ په سفر کې په مختلفو ځایونو کې تم کیږي او  الوتکه بدلوی،  په داسې حال کې دمهاجرت اداره کولی شي چې تاسو ته د ټرانزیت د ویزي زمینه برابره کړي.

د دوه یا څلور اونیو دننه ستنیدل

که چیرې تاسو د وتلو امر ترلاسه کړی وي، تاسو باید د حکم د پلي کیدو د نیټې څخه وروسته د څلور اونیو دننه د هیواد څخه بهر شي. که چیرې تاسو د دخول د مخنوي حکم ترلاسه کړی وي، تاسو باید د حکم د پلې کیدو د نیټې څخه وروسته د دوه اونیو دننه د هیواد څخه بهر شي، مګر دا چې په حکم کې بل ډول ویل شوي وي.

که چیري تاسو د حکم په اړه د استناف غوښتنه وکړه، نو حکم،د ترلاسه کیدو څخه دري اونۍ وروسته د پلي کیدو وړ دی.

که چیرې تاسو په حکم کې په ټاکل شوې موده کې د سویډن څخه بهر نه شوی، پر تاسو به د دوباره دخول د بندیز حکم صادر شي، چې د سنګین او همدارنګه د رومانیا، بلغاریا او کروشیا هیوادنه په بر کې نیسي. د دوباره دخول بندیز د یو کال لپاره د اعتبار وړ دی.

د دوباره دخول د بندیز او د صادر شوي حکم د له منځه وړلو په اړه نور معلومات ولولئ

د دخول د مخنوي فوري پلي کیدونکې حکم

که چیرې تاسو ته د دخول د مخنوي فوري پلی کیدونکی حکم درکړل شي، تاسو باید د حکم ترلاسه کولو سره،  ژر تر ژره د سویډن څخه بهر شی. د حکم ترلاسه کولو څخه وروسته د دري اونیو دننه کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړی، مګر تاسو په سویډن کې د خپل درخواست په اړه د محکمې د فیصلي په انتظار نه شی پاتي کیدای.

که چیرې تاسو ته د دخول د مخنوي فوري پلی کیدونکی حکم درکړل شي، په عام ډول په فوري توګه د سویډن د پریښودو په صورت کې هم ، تاسو د دوباره دخول د بندیز د حکم مستحق یاست. پدی معنی ، که چیرې تاسو د دخول د مخنوي فوري پلي کیدونکی حکم ترلاسه کړ، لږ تر لږه تر دوه کالو پورې نه شی کولی چې د شنګین هیوادونو او همدارنګه رومانیا، بلغاریا او کروشیا ته داخل شی

د خپل هیواد څخه پرته بل هیواد ته ستنیدل

په اروپايي ټولنه کې دننه بل هیواد

د مهاجرت اداره کولی شي چې د اروپايي ټولنې د غړو له جملې څخه یو بل هیواد ته ستاسو د ستنیدو په اړه پریکړه وکړي تر څو ستاسو  غوښتنلیک په نوموړي هیواد کې تر غور لاندې ونیول شي. دا ددې له کبله چې کیدای شي، تاسو سویډن ته له راتګ مخکې په بل اروپايي هیواد کې وی، یا تاسو ته د بل اروپايي هیواد ویزه درکړل شوي یا تاسو د پناه غوښتنې لپاره درخواست ورکړي. نوموړي قوانین د دوبلین په مقرراتو کې ترلاسه کیدای شي.

ستاسو د غوښتني په صورت کې کیدای شي د اروپايي هیواد پر ځای  خپل اصلي هیواد ته د ستنیدو اجازه درکړل شي، مګر، دا چې ستاسو ستنیدل له ځنډ سره مخ نه کړي او ډیر لګښت و نلري.

د دوبلین د مقرراتو او د هغه هیواد د نه ټاکلو د څرنګوالي په اړه چې ستاسو د پناه غوښتنې درخواست پکې تر څیړني لاندې دی، نور معلومات ولولئ

حکم کې د مشخص شوي هیواد څخه پرته بل هیواد

تاسو باید هغه هیواد ته ستانه شی چې د دخول د مخنوي یا وتلو په حکم کې مشخص شوی. په عمومې ډول دا هغه هیواد وي، چې تاسو یي تابعت لری.

په هر حال، تاسو کولی شی چې په حکم کې د مشخص شوي هیواد څخه پرته بل هیواد ته ستون شي، مګر دا چې تاسو څرګنده کړي چې تاسو به په نوموړي هیواد کې منل کیږئ. په د صورت کې تاسو يو باوري پاسپورټ او په نوموړي هیواد کې د اقامت اجازي ته اړتیا لری. سیاحتې ویزه یا د ویزې څخه استثناء بسنه نه کوي. په هغه صورت کې اجازه نه ورکول کیږي، که چیرې ستاسو ستنیدل له ځنډ سره مخ کیږي یا ډیر زیات لګښت کیږي.

د سفر د اسنادو ترلاسه کول ستاسو مسؤلیت دی

د پاسپورټ او د سفر د موقتې اسنادو ترلاسه کول ستاسو مسؤلیت دی، ترڅو په ټاکلې موده کې ستون شی.

که چیري تاسو مرستې ته اړتیا لری، د مهاجرت اداره کولی شي، چې ستاسو په هیواد کې د چارواکو سره په اړیکه کې شي او ستاسو د پاسپورټ لپاره غوښتنلیک ورکړي. پدي صورت کې د مهاجرت اداره باید ستاسو شخصي معلومات، ستاسو په هیواد کې چارواکو ته ورکړي، مګر ددي څرګندونه نه کوي چې تاسو په سویډن کې د پناه غوښتنې لپاره درخواست کړی.

په استثنايي حالاتو کې، که چیرې د پاسپورټ د اخیستلو لپاره بله لاره نه وي، تاسو به  د مهاجرت د ادارې لخوا د خارجې اتباعو موقتي پاسپورټ ترلاسه کړی. پدی صورت کې د خارجې اتباعو موقتي پاسپورت، یواځې ستاسو اصلي هیواد ته د ستنیدو د سفر لپاره د اعتبار وړ دی.

د سفر لپاره ټکټونه

په لمړي سر کې تاسو د ستنیدو د سفر د لګښت د ورکولو مسؤلیت پر غاړه لری. که چیرې تاسو ددی توان نه لری، د مهاجرت اداره به ټکټون اخلي او لګښت به یي ورکوي.

تاسو د خپل غوښتنلیک څخه صرف نظر کولی شي

حتی ستاسو د پناه غوښتنې د درخواست د طی مراحلو څخه د مخه هم، تاسو کولی شي د خپل غوښتنلیک څخه صرف نظر وکړی، او په خپله خوښه خپل  هیواد ته ستون شی.  تاسو کولی شی، د استقبال په څانګه کې د قضیي د مامور سره په تماس نیولو سره دستنیدو د سفر په تیاریو کې مرسته ترلاسه کړی.

پر ستنیدو باندې مرسته

د استقبال د امر سره د هغو مرستو په اړه چې ستاسو د ستنیدو د سفر لپاره اړین دي خبري وکړی. د مثال په توګه، تاسو کولی شیي چې په سویډن کې دهغې ادارو سره د اړیکو نیولو مرسته ترلاسه کړي، چې کولی شي ستاسو د هیواد د عمومي حالاتو په اړه معلومات وړاندي کړي، یا د ستنیدو د سفر لپاره تاسو سره مرسته وکړي یا مشوره درکړي، یا ستاسو په هیواد کې د ادارو سره اړیکه ونیسي تر څو تاسو سره د ستنیدو پر مهال مرسته وشي.

په ځیني حالاتو کې، که چیرې تاسو په خپله خوښه ستنیږی، تاسو کولی شی د مجدد استقرار د مرستې غوښتنه وکړي.

پدې اړه، چې څوک کولی شي چې د مجدد استقرار د مرستې لپاره غوښتنلیک ورکړي، او په دغه مرستو کې کوم شیان شامل دي، نور معلومات ولولئ

Last updated: 2017-02-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.