د پناه غوښتنې لپاره ستاسو د غوښتنلیک د مستردیدو څخه وروسته نوي حالات

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – pashto

د محکمې د هغه حکم څخه، چې د هغې په اړه د استناف غوښتنه کیدای نه شي، مراد دا دي، چې تاسو باید په حکم  کې د معلوم وخت دننه د هیواد څخه ووځی.  استثنايي حالاتو کې کیدای شي داسي څه واقع شي چې، د محکمې د حکم باوجود ، چې تاسو ته خپل هیواد ته د ستنیدو حکم کوي، او تاسو ددي جوګه نه یاست چې ورته کړنه ترسره کړئ. چې دي حالت ته د تطبیق پر وړاندې خنډ ویل کیږي— د دخول د مخنوي یا د اخراج د حکم د پلي کولو پر وړاندي خنډ.

د مهاجرت اداره یواځي په هغه صورت کې ستاسو اصلي استوګنځای ته ستاسو  سفر لغوه کولی شي چې، د محکمی د حکم ترلاسه کولو څخه وروسته نوي معلومات رامنځته شي. دا کیدای شي لاندي مواردو ته راجع شي، د مثال په توګه 

 • ستاسو په هیواد کي سیاسي حالت بدلون کړی وی او پدي معني وي چې تاسو نه شی ستنیدی؛
 • تاسو دومره ناروغ یاست چې سفر نه شی کولی؛
 • ستاسو د ژوند ګواښونکي تاروغي مخ پر زیاتیدو ده، او ستاسو په هیواد کې د روغتیايي اسانتیا ترلاسه کول ناشوني وي؛ یا 
 • ستاسو د کورنۍ وضیعت بدلون مومي.

داسي دلایل چې تاسو خپل هیواد ته د سفر د لرلید په اړه اندیښمن یاست، یا تاسو په خپل اصلي استوګنځای کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لری، د مهاجرت ادارې لپاره د فیصلي د بدلولو په خاطر کافې نه دي.

تاسو کولی شی چې د مهاجرت ادارې ته لیک واستوی

که چیري تاسو غواړی چې مونږ ستاسو د ستنیدو د مخنوي پر نويو عواملو باندی غور وکړو، پدی اړه تاسو کولی شی چې د مهاجرت ادارې ته یو لیک ولیکئ. لاندې شیان په لیک کې باید ذکر کړئ 

 • ستاسو د دوسيي شمیره( د دوسیي شمیره ستاسو د LMA په کارت کې ذکر شوي)؛
 • ستاسو په وضیعت کې څه شي نوي رامنځته شوي او ولي ستاسو د ستنیدو مخه نیسي؛ او  
 • ستاسو ادرس.

که چیري تاسو په لیک کې د ذکر شويو شیانو د تصدیق لپاره کوم سند لري، هغه هم ضمیمه کړي، که اصلي وی بهتر ه ده.

تاسو باید لیک د خپل نوم سره لاسلیک کړی. مهرباني وکړئ لیک په سویډني یا انګلیسي ژبي ولیکئ، ترڅو حکم ډیر ژر ترلاسه کړئ.

که چیرې تاسو دا کار نه شی کولی،د بل چا څخه مرسته وغواړي؛ پدي صورت تاسو باید د مهاجرت اداري ته وکالت خط تسلیم کړی.

وکالت خط څه شی دی؟

وکالت خط د هغه لاسلیک شوی سند  څخه عبارت دي چې ددی پوسیله د اوسیدو جواز لپاره د درخواست کوونکي کس لخوا بل کس د نوموړي د استازیتوب امکان برابروي. وکالت خط د مثال په توګه کیدای شي یو کس ته ددي حق ورکړي چې داقامت د اجازې لپاره غوښتن لیک ورکړي، د تصمیم په اړه د دلایلو څخه خبر کړای شي یا د بل کس لخوا د تجدید النظر غوښتنه وکړي.  وکالت خط باید د هغه کس لخوا ولیکل شي چې خپل صلاحیت بل کس ته سپاري او باید د مهاجرت د ادارې لخوا د غوښتني په صورت کې په اصلی حالت کې د وړاندې کولو وړ وي.

ددي لپاره چې یو باوري وکالت خط ولرو، لاندي شیان باید پکې شامل وي.

 • چې دا یو وکالت خط دی 
 • د هغه کس نوم، د زیږیدو نیټه او ادرس، چې خپل صلاحیت بل ته ورکوي
 • هغه کس ته چې واک ورکول کیږي، د کومو کارونو د ترسره کولو صلاحیت لري 
 • هغه کس ته چې واک ورکول کیږي د هغه نوم، د سویډن د پیژند پاڼي شمیره او ادرس  
 • د هغه کس لاسلیک چې بل ته واک ورکوي
 • د وکالتنامې د لاسلیک نیټه او ځای لیکل شوی وي.

د مهاجرت اداره کیدای شي په خپل صلاحیت ستاسو سفر لغوه کړي

د مهاجرت اداره باید په پام کې ونیسي چې ایا نوي څرګند شوي معلومات، پدی معنی دي چې تاسو نه شی کولی چې بیرته ستانه شئ. د مهاجرت اداره به بیا ستاسو د سفر د لغوه کولو فرصت ولري، حتی که چیري تاسو په لیکلي ډول مونږ ته د خنډونو د پلي کیدو خبر هم نه وي کړی. پولیس هم مسؤلیت چي د سفر د ترسر کیدو په صورت کې د مهاجرت اداره خبره کړي.

د محکمې حکم

د سویډن د مهاجرت اداره به د محکمې حکم د پستې له لاري تاسو ته واستوي.

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.