تاسې نشئ غوره کولای چې کوم هیواد دې ستاسې د پناه غوښتنلیک وڅیړي (د دوبلین قانون)

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) – pashto

د دوبلین قانون له مخې یو کس چې اروپا ته پناه راوړي باید په لومړني خوندي هیواد کې چیرې چې قدم ایږدي، د پناه غوښتنه وکړي.

وروسته له دې چې تاسې په سویډن کې د پناه غوښتنه وکړئ نو د کډوالو امورو اداره څیړنه پیل کوي چې آیا ستاسې د پناه غوښتنلیک څیړلو پړه د سویډن او که د بل کوم اروپایي هیواد پر غاړه ده.

که چیرې تاسې سویډن ته په لاره د بل کوم اروپایي هیواد ویزه اخیستې وي، هلته د میشته کیدو کوم ډول اجازه لرئ او یا مو هلته د پناه غوښتنه کړې وي، نو په داسې حال کې کیدای شي چې تاسې بیرته نوموړي هیواد ته ستانه شئ. دا مقررات د دوبلین قانون کې ځای پر ځای شوي دي.

د دوبلین قانون کې د ۲۰۱۴ کال د جنورۍ لومړئ نیټې څخه وروسته بدلون رامنځته شوی. په لاندې ذکر شویو اړیکو کې د نویو مقرراتو په هکله مالومات لوستلای شئ چې هغو کسانو پورې اړه لري چا چې د ۲۰۱۴ کال د جنورۍ لومړۍ نیټې څخه وروسته په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وي. څلور ځانګړو مالوماتې پاڼو کې د دوبلین قانون بیلابیلو برخو په اړه مالومات وړاندې شوي دي.


د دوبلین قانون د ۲۰۱۴ کال د جنورۍ ۱ نیټې څخه وروسته

د هغو کسانو لپاره مالومات چا چې د ۲۰۱۴ کال د جنورۍ ۱ نیټې څخه وروسته د پناه غوښتنه کړې وي.

"د ګوتو چاپونه او یوروډاک"PDF

"ما په اروپایی اتحادیې کې د پناه غوښتنه کړئ – کوم هیواد به زما غوښتنه وڅیړي؟"PDF

"زه د دوبلین پروسیژر کې یم – دا څه معنی لري؟"PDF

"ماشومان چې نړیواله پناه غواړي؟"PDF

Last updated: 2019-07-04

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.