خپل په اصلي هیواد کې د بیاځلي پر پښو درېدلو لپاره مالي مرستې

Stöd till återetablering – pashto

که ستاسي د پناه اخیستنې غوښتنه نده منل سوي او تاسي بیاځلي خپل اصلي هیواد ته ستنېږئ، کولای سئ د کډوالو د مرکز څخه مرسته تر لاسه کړئ. کولای سئ چې د مالي مرستو لپاره غوښتنه وکړئ، خو تاسي کولای سئ خپل هیواد ته د بیا ستنېدلو لپاره هم مرسته تر لاسه کړئ.

د بیا دریدلو مالی مرستي

مالي مرستې، چې د بیا دریدلو د مرستو په نوم یادېږې او د کډوالو د مرکز له لوري ورکول کېږې. دا مرستې د هغوئ لپاره دي چې و نا امنو هیوادنو ته بیاستنېږې او بیا ځلي پر پښو دریدل وراته ستونزمن کېږې.

زموږ په مرستو کې لاندي هیوادونه شامل دي:

افغانستان، کشورهای آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کانگو، اریتره، عراق، لیبریا، لیبیا، مالی، سوریه، لون، سومالیا، فلستین، سودان، سودان جنوبی، چاد. د پیسو د مرستي په اړه نور معلومات ولولۍ

د پیسو د مرستي په اړه نور معلومات ولولۍ

نور ډولونه مرستې

تاسي همداراز کولای سئ خپل هیواد ته د بیاستنېدنې له کبله په نورو ډولونو هم مرسته تر لاسه کړئ. دا مرستې د هغوئ لپاره دی چې خپل اصلي هیوادونو ته بیرته ستنېږې او هغوئ چې د بیرته ستنیدنې پر مهال د ژوندانه د تېرولو لپاره و مرستې ته اړتیا لري.

مالي مرسته سمدستي لاندې هېوادونو ته ستنېدونکو کسانو ته ورکول کېږي:

افغانستان، عراق (کردستان)، عراق (مرکزي او سویلي سیمې)، مراکش، پاکستان، نایجیریا.

د نورو ملاتړ په اړه نور ولولۍ (په انګلیسي ژبه)

Last updated: 2019-09-11

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.