در طی مدتی که منتظر تصمیم استید

Medan du väntar – dari

برای آنعده کسانی که در سویدن درخواست پناهندگی کرده اند اما هنوز پاسخ درخواست را دریافت نکرده اند، در اینجا معلومات جمع آوری شده است.

شما می توانید در باره طی مراحل بعد از ارائه درخواست پناهندگی و حقوق خود راجع به کار، تحصیل، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، بیشتر بخوانید.

انتظار به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی

تا اینکه شما به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی فراخوانده شوید، امکان دارد وقت زیادی بگیرد. آن هنگام باید به شما فرصت داده می شود تا شرح دهید که چرا خواهان پناهندگی در سویدن هستید، سرگذشت خود را تعریف کنید و اینکه شما چه گمان دارید که در صورتی که مجبوراً به کشور اصلی خود بازگشت نمایید، به چه شرایط احتمالی مواجه خواهید شد. مدت انتظار می تواند از فرد تا فرد دیگر نیز تفاوت کند.

قبل از اتخاذ تصمیم در پرونده تان احتمال دارد شما به چندین مصاحبه خواسته شوید. از شما انتظار می رود که به اوقات مراجعه که ادارهٔ امور مهاجرت برایتان اختصاص داده است، حاضر شوید. ما در قسمت وقت به کمبود مواجه استیم و از این رو اگر وقت ملاقات تان را مجبوراً تغییر دهیم، امکان دارد شما به تصمیم در پرونده تان بیشتر انتظار بکشید.

از آدرس خود اطلاع دهید

اگر نقل مکان کنید باید اداره مهاجرت را از آدرس جدید تان در جریان بگذارید تا بتوانیم وقتی که نوبت مصاحبه بررسی یا دیگر ملاقات تان فرا برسد با شما تماس برقرار نمایم. پست خود را باقاعده بخوانید تا کدام اطلاع از ادارهٔ امور مهاجرت را از دست ندهید.

سازمان های که از پناهجویان حمایت می نمایند

سازمان عفو بین المللexternal link, opens in new window

کاریتاس سویدنexternal link, opens in new window 

شورای گروه های مهاجرین و کمیته های پناهجویانexternal link, opens in new window

سازمان حقوقی مشورتی برای پناهجویان و مهاجرینexternal link, opens in new window

سازمان نجات کودکانexternal link, opens in new window

صلیب سرخexternal link, opens in new window

مرکز معالجوی صلیب سرخ برای قربانیان جنگ و شکنجه external link, opens in new window 

سازمان خیریه اجتماعیexternal link, opens in new window

RFSL-Newcomersexternal link, opens in new window

معلومات در مورد اجتماع سوئدی در زبان های مختلف در آدرس ذیل درج گردیده است
Information om Sverigeexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-04-21