پرسش و پاسخ هایی در رابطه با انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی.

Frågor och svar om väntan på asylutredning – dari

 • درخواست پناهندگی چگونه بررسی می شود؟

  بررسی درخواست پناهندگی در واقع جلسه ای در دفتر هیئت مهاجرت سویدن می باشد که در آن شما با یکی از مسئولین هیئت مهاجرت ملاقات می کنید که به بررسی درخواست پناهندگی شما خواهد پرداخت. در این جلسه می توانید به وی بگویید که هستید و چرا درخواست پناهندگی داده اید و چه اتفاقاتی برای شما افتاده است. اگر مشاور حقوقی دارید وی می تواند در جلسه حضور داشته باشد و به شما کمک کند تا معلومات خود را ارائه دهید. یک مترجم به شما کمک خواهد کرد و هر چه در جلسه گفته شود را ترجمه می کند.

  شما باید پاسپورت یا دیگر اسناد هویتی خود را همراه بیاورید. در این اسناد باید اسم شما، محل تولد و ملیت شما مشخص شده باشد. لازم است اشیاء دیگری را که داستان شما را تایید می کند یا معلوماتی دربارۀ کشور شما می دهد را همراه خود بیاورید.

 • تا چه مدت زمان باید منتظر اشتراک در مصاحبهٔ بررسی پناهندگی باشم؟

  چون متقاضیان زیادی در سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی در سویدن داده اند،  لهذا مدت انتظار به فرصت حضور یافتن در مصاحبه بررسی و اتخاذ تصمیم بیشتر از معمول طول می کشد و از قبل نمی توان گفت که شما تا چه مدت زمان انتظار خواهید کشید.

 • چرا باید آنقدر زیاد به فرصت حضور یافتن در مصاحبهٔ بررسی پناهندگی انتظار بکشم؟

  طی خزان سال ۲۰۱۵ مردم به تعداد فوق العاده درخواست پناهندگی در سویدن دادند. تعداد کثیر از مردم که در حال حاضر منتظر مصاحبهٔ بررسی استند منجر به افزایش مدت انتظار به مصاحبهٔ بررسی پناهندگی در ادارهٔ امور مهاجرت گردیده است.

  طی مدت انتظار شما در یکی از بخش های پذیرایی ثبت نام استید که بخش مربوطه تان در زمینه از جمله محل بودوباش و تامین معاش از شما یاری می نماید.

 • وقت ملاقات من تعیین شده است، اما می خواهم روز دیگری بیایم. آیا می توانم زمان ملاقات خود را تغییر دهم؟

  از آنجایی که در حال حاضر افراد زیادی درخواست پناهندگی سویدن را دارند، زمان انتظار برای جلسۀ بررسی درخواست پناهندگی در هیئت مهاجرت طولانی تر از معمول شده است. از آنجا که هیئت مهاجرت می خواهد به تک تک درخواست کننده گان وقت ملاقات بدهد، تغییر زمان ملاقات دشوار خواهد بود.

 • من شخصی را می شناسم که باوجودیکه بعد از من درخواست پناهدگی داده است ولی وقت برای مصاحبهٔ بررسی پناهندگی را دریافت کرده است. دلیل آن چیست؟ آیا ادارهٔ امور مهاجرت من را فراموش کرده است؟

  ادارهٔ امور مهاجرت شما را فراموش نکرده است. همه کسانیکه بعنوان پناهجو ثبت نام شده اند در قطار نوبت ایستاد استند و منتظر مصاحبهٔ بررسی پناهندگی استند.

  به منظور استفاده موثر از همه فرصت های بررسی ممکن است توزیع اوقات کاملا منصفانه نباشد. بطور مثال احتمال وجود دارد که در برخی از مناطق فرصت های جدید ایجاد شوند و افرادی که بعد از شما وارد شده اند قبل از شما به مصاحبه بررسی فراخوانده شوند. احضار به مصاحبه بررسی ممکن است از دلیل اینکه وقت فارغ به یک خانواده یا فرد تنها بستگی دارد، طول بکشد. به مجرد اینکه وقتی که با شما مطابقت داشته باشد، فارغ شود یک احضارنامه رادریافت خواهید کرد.

Last updated: 2016-12-28

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.