منع دخولی دوباره

Återreseförbud – dari

در صورتیکه که شما در مدت تعیین شده در تصمیم کشور سوئد را ترک نکنید، شما از دخولی مجدد منع خواهید شد. در آن صورت، شما نمیتوانید در هیچ یک از کشور های مربوط شنگن،کشور رومانیا، بلغاریا، و کرواسی در یک مدت زمان وارد شوید. اگر نماینگی مهاجرت معتقد به این نباشد که شما کشور سوئد را داوطلبانه ترک میکنید، شما از دخولی مجدد منع خواهید شد.

در صورتیکه شما تصمیم رد دخولی با اجراات فوری را دریافت کرده باشید، شما به همیشه از دخولی مجدد منع خواهید شد.

منع دخولی بخاطر بعضی دلایل دیگر

در صورتیکه نمایندگی مهاجرت معتقد به این نباشد که شما داوطلبانه کشور سوئد را ترک میکنید، شما از داخل شدن به کشور های تحت ساحه شنگن که به مدت 5 سال اعتبار دارد، منع خواهید شد. بطورمثال، شما منع دخولی را دریافت خواهید کرد در صورتیکه شما:

  • قبلاً خود را پنهان کرده باشید؛
  • بگویید که شما قصد ترک کردن کشور سوئد را ندارید؛
  • از هویت ساختگی غلط استفاده کرده باشید و یا با نمایندگی مهاجرت بمنظور فراهم سازی هویت اصلی خود کمک نکرده باشید؛
  • عمداً معلومات نادرست را فراهم کرده باشید و یا معلومات مهم را پنهان کرده باشید؛ و یا
  • جرم را مرتکب شده باشید که قابل مجازات در زندان باشد.

در صورتیکه بالای شما منع دخولی به خاطر یکی از دلایل ذکر شده صادر شده باشد، شما بخاطر زمان برگشت داوطلبانه جریمه خواهید شد و باید هر چی زودتر کشور سوئد را ترک کنید.

همچنان جریمه دادن بخاطر مدت زمان برگشت داوطلبانه به این معنی میباشد که شما بخاطر حق مکان و خدمات اقتصادی از طرف نمایندگی مهاجرت جریمه بپردازید. (فامیل ها با هزینه روزانه خود را میداشته باشند و در مکان از طرف نمایندگی مهاجرت تا هنگام رفتن از کشور سوئد میباشند)

احترام به دوره برگشت داوطلبانه

هنگامیکه تصمیم در رابطه به شما اتخاذ گردد (به جبر مبدل گردد)، شما باید کشور سوئد را در جریان دو یا چهار هفته ترک کنید. در مورد وقتیکه به شما داده شده، در تصمیم ذکر گردیده است.

در صورتی موجودیت بعضی دلایل استثنایی، به شما وقت بیشتر بخاطر ترک کشور فراهم خواهد گردید. اگر شما به وقت بیشتر نیاز داشته باشید، باید به نمایندگی مهاجرت در اسرع وقت اطلاع دهید.

قبل از ترک گفتن کشور، نمایندگی مهاجرت به شما یک گواهی نامه تحت عنوان اثبات خروج (proof of departure) خواهد داد. گواهی نامه هذا را در هنگام عبور کردن از مرز کشور سوئد تحویل دهید تا نمایندگی مهاجرت از اخراج شما از کشور اگاه شود. در صورتیکه شما نظر به بعضی دلایل گواهی نامه را تسلیم نمیکنید، باز هم میتوانید، بطور مثال، با نشان دادن تکت ها و مهر ها در پاسپوت خود ثابت کنید که شما از کشور سوئد خارج شده اید. شواهد را به نزدیک ترین سفارت کشور سوئد و یا کنسولگری-عمومی که نشان دهنده عبور کردن شما از مرز میباشد، فراهم سازید، ویا یک کاپی آن را به نمایندگی مهاجرت کشور سوئد ارسال پستی کنید. این مسؤلیت شما میباشد که مدرک خارج شدن شما از سوئد را بدلیل که شما از وارد شدن مجدد منع نشوید، به وقت ارسال کنید.

نمایندگی مهاجرت میتواند ممانعت در وارد شدن مجدد شما را لغو کند اگر شما بتوانید مدرک خارج شدن از مرز سوئد را دروقت معین در تصمیم ارسال کنید.

معافیت از منع وارد شدن مجدد

نمایندگی مهاجرت کشور سوئد در صادر نکردن منع وارد شدن مجدد با در نظر گرفتن شرایط شخصی شما تصمیم خواهد گرفت. این درصورتی اجرا خواهد شد که، بطور مثال، اطفال شما اجازه اقامت در کشور های مربوط شنگن داشته باشد.

کشور های ذیل تحت موافقت نامه شنگن میباشد

اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دنمارک، استونیا، فینلاند، فرانسه، جرمنی، یونان، مجارستان یا هنگری، آیسلند، ایتالیا، لتونی یا لاتویا، لیختن اشتین، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت یا مالتا، هالند، ناروی، پولند، پورتگال، سلواکیا، سلوینیا، هسپانیه، سوئد، و سوئیس.

Last updated: 22 September 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.