مساعدت مالی جهت استقرار مجدد در کشور اصلی

Stöd till återetablering i hemlandet – dari

اگر درخواست پناهندگی تان رد شده باشد و قرار باشد به کشور اصلی تان عودت کنید، میتوانید مساعدت مالی از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت کنید. شما میتوانید مساعدت مالی را درخواست کنید و علاوه بر آن کمک در عرصه وارد شدن و یکپارچه شدن با جامعه در کشور اصلی تان به اصطلاح حمایت ادغام مجدد را نیز دریافت کنید.

مساعدت مالی جهت استقرار مجدد

مساعدت به کسانی پرداخت میشود که قرار باشد به کشوری عودت کنند جاییکه شرایط استقرار مجدد بنا بر مشکلات بسیار جدی محدود و نامساعد باشند.

ادارهٔ امور مهاجرت در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که افرادی که به ممالک قرار ذیل بازگشت میکنند، مستحق مساعدت مالی جهت استقرار مجدد شناخته شوند:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتریا، عراق، یمن، لیبریا، لیبیا، مالی، سیرالیون، سومالی، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

در مورد مساعدت مالی و شیوه درخواست آن بیشتر بخوانید

مساعدت جهت ادغام مجدد در کشور اصلی تان

شما میتوانید کمک در یکپارچه شدن با جامعه در کشور اصلی تان، به اصطلاح مساعدت ادغام مجدد، را نیز دریافت کنید. این حمایت به شما پیشکش می شود که قرار باشد به کشور اصلی خود عودت کنید و در زمینه بطور مثال وارد شدن به بازار کار یا راهنمایی در مسائل حقوقی نیازمند کمک باشید.

این حمایه در حال حاضر به شمایی ارایه می‌گردد که به کشورهای زیر برمی‌گردید:

أفغانستان، عراق (کردستان). عراق (مرکز و جنوب کشور)، مراکش، پاکستان، نیجریه

در مورد مساعدت جهت ادغام مجدد و شیوه درخواست آن بیشتر بخوانید (به سوئدی)

Last updated: 2019-06-27

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.