Driftstöd VIS

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken genom att harmonisera utförandet av viseringar och underlätta lagligt resande
  • Fond: BMVI
  • Utlysning: Icke konkurrerande (2023)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2023-04-01 — 2026-03-31
  • Planerat antal deltagare: N/A
  • Total budget: 12 271 837 SEK
  • Beviljat stöd: 12 271 837 SEK
  • Kontaktperson projektet: Mats Karlsson
  • Projektets webbsida: N/A

Sammanfattning av projektet

Projektet Driftstöd VIS (Visa Information System) kommer att hantera kostnader kopplade till drift, vidmakthållande och förvaltning av Sveriges nationella VIS-system, och en nationell SPoC organisation (National System’s Single Point of Contact).

Målet med projektet är att Sverige, under projektperioden, uppfyller kraven i enlighet med VIS förordningen och eu-LISAs krav.

Sidan senast uppdaterad: