SOC – Security Operation Center

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Migrationsverket har etablerat en förmåga att i realtid övervaka och detektera hot eller angrepp mot Migrationsverkets IT-infrastruktur, samt implementerat processer och rutiner så att utbildade SOC-resurser strukturerat kan agera och hantera dessa hot och angrepp.
  • Fond: ISF
  • Utlysning: Icke konkurrerande (2022)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2022-09-09 — 2024-03-08
  • Planerat antal deltagare: N/A
  • Total budget: 21 350 000 SEK
  • Beviljat stöd: 19 215 000 SEK
  • Kontaktperson projektet: David Dahlin
  • Projektets webbsida: N/A

Samman­fatt­ning av projektet

Europa står inför stora risker och hot där t.ex. terrorism, IT-brottslighet m.m. inte bara är mer omfattande utan även snabbt förändras och är mer gränsöverskridande än tidigare. I dag finns det en tydligt ökad hotbild mot Sverige och vår samhällskritiska IT-infrastruktur där säkerhetshoten kommer från såväl främmande makt som våldsbejakande extremister.

Migrationsverket är en av Sveriges myndigheter som har samhällskritisk IT-infrastruktur och bedriver samhällsviktig verksamhet och bidrar till upprätthållandet av både Sveriges och EU:s yttre- och inre säkerhet och är en viktig del av EUs kritiska infrastruktur och samhällsviktiga verksamhet.

För att ytterligare öka Migrationsverkets förmåga att kunna upptäcka och skydda vår känsliga information och samhällskritiska IT-infrastruktur kommer projektet att etablera en förmåga i form av en s.k. SOC (Security Operation Center). SOC är en kombination av system, personal och rutiner/processer för att kunna övervaka Migrationsverkets IT-infrastruktur. Utvecklingen av dessa förmågor innebär att Migrationsverket i realtid kan övervaka, upptäcka och skydda sig mot cybersäkerhetsrelaterade hot och incidenter.

Sidan senast uppdaterad: