Migrationsverket logotyp

Du som har sökt asyl, har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och driver ett eget företag

Om du har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. För att du som egen företagare ska få ett permanent uppehållstillstånd måste du visa att du kan försörja dig nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år framåt. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd tar slut. 

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta och starta företag. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Om du lämnar in en ansökan om förlängning innan det tidigare tillståndet har gått ut har du rätt att fortsätta arbeta och driva ditt företag tills Migrationsverket har fattat beslut. Om du uppfyller alla krav ska du få permanent uppehållstillstånd.

Guide för dig som är eller har varit asylsökande och som ska starta eget företag i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att få permanent uppehållstillstånd ska du

 • visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
 • visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
 • styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
 • visa att ditt företag har en ekonomi i balans och kan försörja dig och kommer att kunna försörja dig två år framåt. (Försörjningen beräknas efter riksnormen för försörjningsstöd plus bostadskostnad. Du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag.)

Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av din näringsverksamhet.

Det här ska du skicka med ansökan:

 • köpekontrakt
 • eventuella lånehandlingar för köpet av företaget
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • bankhandling som visar att du betalt köpesumman, eller din del av köpesumman
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och lokaler
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare)
 • balans- och resultatrapport för den tid du drivit företaget fram till och med föregående månad
 • skattekontoutdrag från det att du köpt företaget fram till idag
 • bankkontoutdrag från företagskontot från det att du köpt företaget fram till idag
 • lönespecifikationer från det att du köpt företaget fram till idag, om du driver ett aktiebolag
 • kopia på deklarationshandlingar för dig själv och ditt företag
 • kursintyg eller annat bevis på att du kan svenska och/eller engelska
 • examensbevis från dina utbildningar
 • arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare
 • registreringsbevis för företag som du haft eller har utanför Sverige
 • eventuella tillstånd för din specifika verksamhet (exempelvis, taxitrafiktillstånd).

Ansök innan ditt uppehållstillstånd går ut

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men inte tidigare än tre månader innan. Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut har du inte rätt att arbeta i väntan på ett beslut, och du riskerar att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsinsatser, studiebidrag eller föräldrapenning.

Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tagit slut.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning på grund av skyddsbehov

Om du inte uppfyller villkoren för permanent uppehållstillstånd på grund av arbete eller eget företag kan du ändå få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt om du fortfarande behöver skydd.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?