Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du överklagar får du stanna i Sverige under tiden som ditt ärende prövas i domstol. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Om du accepterar beslutet kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska planera för din hemresa.

Planera din hemresa

Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna pass och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Om du har frågor om din hemresa eller inte har fått ett utresebevis skickat till din hemadress kan du kontakta din närmaste mottagningsenhet.

Läs mer om utresebevis under rubriken Utresa

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Om du är folkbokförd i Sverige skickar Migrationsverket beslutet till den adressen. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså att få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du har fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Tänk på att kontrollera din post regelbundet och se till att ditt namn är angivet på dörren eller brevlådan. Om du överklagar kan även förvaltningsrätten (domstolen) välja att delge dig beslutet genom förenklad delgivning.

I vissa fall får du veta beslutet muntligt. Migrationsverket skickar då en kallelse via brev till dig med en tid då du ska komma till oss för att få veta ditt beslut.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Först går Migrationsverket igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Ditt överklagande måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du i stället har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige även om du har överklagat.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Läs mer om avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du inte följer beslutet

När beslutet har börjat gälla och inte längre går att överklaga (beslutet har fått laga kraft) måste du lämna Sverige. I ditt avslagsbeslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige.

Om du inte reser inom den tidsfrist som står skriven i beslutet kommer Migrationsverket att fatta ett beslut om återreseförbud. Du kan också få ett beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen under vissa tider. Om du får ett beslut om förvar får du bo på ett låst boende i väntan på avresa.

Om Migrationsverket bedömer att du inte vill lämna Sverige frivilligt och det kommer att behövas tvång för att beslutet om utvisning ska kunna genomföras, lämnas ansvaret för verkställigheten över till polisen.

Läs mer om vad som händer om du inte följer beslutet

Utresa

Det är alltid ditt eget ansvar att visa för Migrationsverket att du lämnat Sverige. Om din utresa inte kan bekräftas kan Migrationsverket komma att fatta ett beslut om återreseförbud till Schengenområdet när din avvisning eller utvisning fått laga kraft. Ditt ärende kan också komma att lämnas vidare till gränspolisen.

För att Migrationsverket ska få veta att du har lämnat Sverige ska du vid utresan lämna ett utresebevis till passkontrollen. Utresebeviset skickas i brev till dig eller så kan du begära att få ett av din närmaste mottagningsenhet. Observera att du inte får köpa en resa med mellanlandning i ett annat Schengenland och att utresebeviset enbart kan lämnas in på svenska flygplatser.

Du kan också visa att du har lämnat landet genom att skicka in en passkopia med första sidan i passet där personuppgifter framgår och sidan med utresestämpeln (märkt med beteckningsnummer) till Migrationsverket. Enbart flygbiljett eller boardingcard kan inte användas för att bekräfta utresa. Detta gäller oavsett om ditt beslut om avvisning eller utvisning börjat gälla eller inte.

Hitta kontaktuppgifter till Migrationsverket

Återreseförbud

Om du inte lämnar landet inom den tiden som står i beslutet kan du få ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna inom en viss tid. Du kan också få återreseförbud om Migrationsverket tror att du inte kommer att återvända frivilligt.

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du alltid ett återreseförbud.

När du har lämnat Sverige kan du, om du vill, ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Om det då finns skäl att bevilja dig uppehållstillstånd kan besluten om utvisning och återreseförbud upphävas.

Läs mer om återreseförbud och vad du kan göra för att undvika det

Läs mer om avvisning som ska genomföras omedelbart

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.