Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar – au pairer

Frågor och svar om försäkringar för au pairer

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Du behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Om du har haft symtom eller en sjukdom innan du reser till Sverige behöver försäkringen inte täcka läkarbesök för behandling av detta. Skulle du bli hastigt försämrad och därför behöva vård bör sjukförsäkringen täcka läkarvård tills ditt tillstånd har stabiliserats.

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om den sjukförsäkring du har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

Ja, värdfamiljen kan teckna en heltäckande sjukförsäkring för dig.

Ja, värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för dig som ska arbeta som au pair.

Olycksfallsförsäkringen ska ge dig ekonomisk kompensation utöver kostnaden för eventuell sjukvård om du råkar ut för en olycka under arbetstid.

Det är inte tillräckligt med en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring om den endast ger ekonomisk kompensation vid olycksfall på fritiden.

Det ska framgå av au pair-avtalet att värdfamiljen har tecknat en olycksfallsförsäkring för dig.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?