Vanliga frågor och svar – fors­kare

Frågor och svar om tillstånd för fors­kare

Om du ska forska i Sverige i högst 180 dagar under en 360 dagars period behöver du inget uppehållstillstånd i Sverige utan kan resa till Sverige med ditt uppehållstillståndskort från det andra EU-landet. Det krävs att forskningen du ska bedriva i Sverige är inom ramen för den forskning du redan bedriver.

Om din vistelse i Sverige kommer vara längre ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse. Det krävs att forskningen du ska bedriva i Sverige är inom ramen för den forskning du redan bedriver.

Om forskningen du ska genomföra i Sverige inte är inom ramen för den forskning du bedriver ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för forskning i Sverige.

Nej, det är inte möjligt att ansöka eller få ett uppehållstillstånd för forskning när du befinner dig i Sverige med ett arbetstillstånd. Du måste därför resa till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Nej, det är inte möjligt att ansöka eller få ett uppehållstillstånd för forskning när du befinner dig i Sverige med ett uppehållstillstånd för att söka arbete. Du måste därför resa till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Frågor och svar om mottagningsavtalet för fors­kare

I mottagningsavtalet ska anges hur du ska försörja dig och vilka försäkringar du kommer att omfattas av när du kommer till Sverige för att forska. Om du inte är anställd utan till exempel kommer till Sverige för att forska med stöd av ett stipendium ska det anges i mottagningsavtalet hur mycket du får i stipendium. Om du inte omfattas av försäkringar som forskningshuvudmannen i Sverige tecknar för sina anställda ska detta anges.

Frågor och svar om försäkringar för fors­kare

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Du behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Då behöver du ingen sjukförsäkring.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Om du har haft symtom eller en sjukdom innan du reser till Sverige behöver försäkringen inte täcka läkarbesök för behandling av detta. Skulle du bli hastigt försämrad och därför behöva vård bör sjukförsäkringen täcka läkarvård tills ditt tillstånd har stabiliserats.

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om den sjukförsäkring du har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-25