Vanliga frågor och svar – prak­ti­kanter (högre utbild­ning)

Frågor och svar om tillstånd för praktikanter (högre utbildning)

Du ska ansöka och beviljas ett uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning innan du reser in i Sverige. Om du har ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och har slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning kan du ansöka från Sverige.

Dina anställningsvillkor, inklusive din lön, under praktiktjänstgöringen ska vara i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen för praktikanter.

Frågor och svar om försäkringar för praktikanter (högre utbildning)

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Du behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Då behöver du ingen sjukförsäkring.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Om du har haft symtom eller en sjukdom innan du reser till Sverige behöver försäkringen inte täcka läkarbesök för behandling av detta. Skulle du bli hastigt försämrad och därför behöva vård bör sjukförsäkringen täcka läkarvård tills ditt tillstånd har stabiliserats.

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om den sjukförsäkring du har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: