Tillstånd för praktikanter

Här finns information för dig som är medborgare i ett land utanför EU och har blivit erbjuden en praktikplats i Sverige inom ett internationellt utbytesprogram eller internationellt avtal.

För vilka praktikanter gäller reglerna?

Reglerna gäller för dig som har fått praktikplats genom ett

  • internationellt utbytesprogram inom organisationer som exempelvis AIESEC, IAESTE, JUF och SACCUSA
  • avtal om praktikutbyte mellan länder. Sverige har avtal med till exempel USA och Kanada. Det finns också ett utbytesavtal mellan EU och Kina för unga chefer.

Om du har fått en praktikplats som inte ingår i ett internationellt avtal ska du ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd. Du måste då kunna visa att du har blivit erbjuden en lön och anställningsvillkor som motsvarar svenska regler för praktikanter.

Läs mer om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd

Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd som praktikant ska du

  • ha fyllt 18 år
  • ha ett giltigt pass
  • fått ett skriftligt erbjudande om anställningen eller uppdraget som ska utföras.

Praktikplats genom avtal om praktikutbyte mellan länder

Du ansöker om tillståndet från hemlandet eller något annat land utanför Sverige där du bor. Du fyller i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – För dig som inte är i Sverige, nummer 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – För dig som inte är i Sverige, blankett nummer 148011PDF 

Hitta närmaste ambassad på www.swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här ska du skicka med din ansökan

  • Kopior av de sidor i ditt pass som visar dina personuppgifter, passets giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • ett skriftligt erbjudande från organisationen eller företaget där villkoren för din anställning eller uppdrag som praktikant framgår.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt​.

Läs mer om kraven för webbansökan

Praktikplats genom organisationerna AIESEC, IAESTE, JUF eller SACCUSA

I de flesta fall är det organisationen som har förmedlat praktikplatsen som ansöker om tillstånd för dig. Om du ska göra din ansökan själv kan du ansöka på webben. Kontakta organisationen som har förmedlat praktikplatsen för mer information.

Praktikplats genom någon annan internationell organisation

I de flesta fall är det organisationen som har förmedlat praktikplatsen som ansöker om tillstånd för dig. Kontakta organisationen som har förmedlat praktikplatsen för med information.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. Om praktikorganisationen har ansökt åt dig kommer beslutet att skickas till den ambassad eller generalkonsulat närmast där du bor. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid du erbjuds praktik, men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Tillstånd som praktikant kan beviljas för en eller flera perioder för sammanlagt högst 18 månader.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. För att arbetsgivaren ska få ta del av ditt beslut krävs det att de har fullmakt att företräda dig i ditt ärende.

Läs mer om vad som händer om du befinner dig i Sverige och Migrationsverket avslår din ansökan

Webbansökan för dig som har fått praktikplats genom AISEC, IASESTE, JUF eller SACCUSA

I de flesta fall är det organisationen som har förmedlat praktikplatsen som ansöker om tillstånd för dig. Kontakta organisationen som har förmedlat praktikplatsen för mer information.

Påbörja webbansökan

OBS! För att kunna ansöka via webben måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

Min ansökan gäller:

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.