Vanliga frågor och svar om tillstånd för säsongsarbete

Generella frågor och svar

Arbetsgivaren ska vara etablerad i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren har sitt säte och sin faktiska verksamhet här.

Om du är anställd av en utländsk arbetsgivare och ska komma och arbeta åt en uppdragsgivare i Sverige omfattas du inte av bestämmelserna om arbetstillstånd för säsongsarbete. Det är vanligt att bärplockare är anställda av utländska företag.

Läs mer om bärplockare

När du kommer till Sverige för säsongsarbete ska du kunna bo i en bostad med lämplig standard. 

Lämplig standard innebär att bostaden har

 • kontinuerlig uppvärmning
 • kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien
 • avlopp för spillvatten
 • tillgång till toalett och tvättställ samt badkar eller dusch
 • el för hushållsförbrukning
 • spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor
 • tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten, och
 • möjlighet till tvätt av kläder inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

Bostaden får inte heller ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden.

Du ska lämna in ett hyresavtal eller intyg från hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsförmedling om ett kommande avtal.

Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ja. Om du byter bostad måste du meddela det till Migrationsverket och skicka in dokumentation över din nya bostad, till exempel hyresavtal.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett arbetstillstånd för säsongsarbete. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Som längst kan du få tillstånd i sex månader under en tolvmånadersperiod. Du kan ha ett långt eller flera korta tillstånd efter varandra under denna period.

Ja. Du får byta anställning till en annan arbetsgivare. Din nya arbetsgivare ska erbjuda dig ett säsongsarbete och ska ha annonserat ut tjänsten.

Du får arbeta under tiden Migrationsverket handlägger din nya ansökan om du ansöker innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla.

Även om du byter arbetsgivare kan du inte få mer än sex månaders tillstånd under en tolvmånadersperiod.

Nej. Eventuella missförhållanden hos din tidigare arbetsgivare saknar betydelse om du har sökt anställning hos en annan arbetsgivare.

När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Tillstånd för säsongsarbete kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Men du måste kombinera dina tillstånd för säsongsarbete med någon annan typ av arbetstillstånd för att uppnå tidsperioden av fyra år, eftersom ett tillstånd för säsongsarbete som längst kan ges för sex månader under en tolvmånadersperiod.

Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete.

En ansökan om säsongsarbetstillstånd ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett. Om du under de senaste fem åren har haft ett tillstånd för säsongsarbete i Sverige som har följt villkoren för tillståndet ska din ansökan handläggas mer skyndsamt.

Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

Nej, för att få ett tillstånd för säsongsarbete kan du inte bo hemma hos någon annan. Det innebär att du inte heller kan bo hemma hos en släkting under tiden du ska arbeta i Sverige. Du måste hyra en bostad i första eller andra hand eller äga bostaden för att kravet ska vara uppfyllt.

Detta gäller när arbetsgivaren hyr ut bostad

Ja. Din arbetsgivare kan hyra ut en bostad till dig. Din arbetsgivare kan också hjälpa dig att få en bostad.

Det finns särskilda krav om din arbetsgivare hyr ut eller hjälper dig att få en bostad:

 • Hyran får inte stå i missförhållande till din lön eller bostadens standard.
 • Hyran får som huvudregel inte dras direkt från din lön.
 • Din arbetsgivare ska ge dig ett dokument med hyresvillkor.
 • Bostaden ska uppfylla allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Hyran får inte vara oskäligt hög i förhållande till bostadens standard. Migrationsverket jämför därför din hyra med hyran för liknande bostäder på den ort där du ska arbeta.

Efter att du har betalat din hyra ska din lön, efter skatt, vara sådan att dina levnadsförhållanden framstår som rimliga. Du ska till exempel inte behöva försörjningsstöd för dina levnadskostnader efter att hyran är betald.

Nej, i normalfallet kan hyran inte dras automatiskt från din lön. Den får dras direkt från din lön om du har samtyckt till det i förväg.

Ja. Om du hyr av din arbetsgivare, eller din arbetsgivare hjälper dig att hitta en bostad, ska du få ett skriftligt dokument med hyresvillkoren. Att du har fått ett skriftligt dokument med hyresvillkoren är ett krav för att du ska kunna få ett tillstånd för säsongsarbete.

Sidan senast uppdaterad: