Migrationsverket logotyp

Bra att tänka på om du ska ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd

Om du planerar att ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd ska du göra det innan det nuvarande tillståndet går ut. Redan efter att du har fått ditt nuvarande tillstånd finns det saker som kan vara bra att tänka på inför din ansökan om att förlänga arbetstillståndet.

  • Kontrollera att din arbetsgivare har tecknat försäkringar för dig. Din arbetsgivare ska i de flesta fall teckna trygghets-, sjuk-, liv- och tjänstepensionsförsäkring. Ibland behöver Migrationsverket se intyg om detta. Intygen får du från din arbetsgivare. Be om att få försäkringsintyg från din gamla arbetsgivare om du byter arbetsgivare.
  • När du ansöker om förlängning ska du lämna in kontrolluppgifter från Skatteverket för den tid du har arbetat i Sverige. Kontrolluppgifter innehåller uppgifter om din lön och övriga inkomster och vilken skatt du har betalt under året. Du får kontrolluppgifterna från Skatteverket. Innan du lämnar in din ansökan om förlängning ska du därför kontakta Skatteverket och be om att få en sammanställning av dina kontrolluppgifter för alla år du har arbetat i Sverige.
  • Spara kontrolluppgifterna som du får från din arbetsgivare. Det är inte säkert att Skatteverket har hunnit fastställa kontrolluppgifterna för det föregående året. Därför är det viktigt att du även sparar de kontrolluppgifter som du får från din arbetsgivare i slutet av varje år. Om du har fått ersättning från till exempel Försäkringskassan bör du även spara kontrolluppgifterna du får från dem.
  • Spara dina lönespecifikationer. Det är inte säkert att du behöver lämna in alla dina lönespecifikationer till Migrationsverket när du ansöker om förlängning men det är bra att spara dem om Migrationsverket behöver kontrollera dem vid handläggningen av din ansökan. Du ska alltid lämna in lönespecifikationer för nuvarande år när du ansöker om förlängning.
  • Spara intyg som visar eventuell frånvaro från ditt arbete, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan.
  • Om det sker förändringar i din anställning, till exempel om du börjar arbeta i mindre eller högre omfattning, är det bra att du sparar dokument som visar detta. Det kan till exempel vara ett anställningsavtal.
  • Kontrollera vad som står i ditt beslut och på ditt uppehållstillståndskort. Där står det inom vilket yrke du får arbeta och för vilken arbetsgivare. Där står det också hur länge ditt arbetstillstånd gäller. Du måste ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd innan det tidigare tillståndet går ut.

Läs mer om förlängning av arbetstillstånd

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?