2017-03-10

Du som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skydd kan få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig 

Du som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd i upp till två år om du fortfarande behöver skydd. Om du kan försörja dig själv genom arbete eller eget företag kan du i vissa fall få permanent uppehållstillstånd.

För att få ett permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning krävs att du kan styrka din identitet. I regel krävs att du kan styrka dina uppgifter genom ett pass eller i vissa fall nationellt identitetskort. Detta innebär att det ställs högre krav på att du ska visa vem du är om du vill ha permanent uppehållstillstånd än när du ansöker om förlängt tillstånd för att du behöver skydd.

Du måste också kunna försörja dig på inkomsten du har från arbete eller ditt egna företag. Du får räkna samman de inkomster du har och kombinera flera deltidsanställningar och/eller inkomster från flera företag men måste uppfylla vissa miniminivåer när det gäller lön, försäkringar m.m.

Om det krävs en särskild licens, legitimation eller tillstånd för att utöva ditt yrke (till exempel taxikörkort eller legitimation för vissa vårdyrken) måste du visa att du har de tillstånd som krävs när du ansöker om uppehållstillstånd.

Om du är under 25 kan du bara få permanent uppehållstillstånd på grund av arbete eller eget företag om du kan visa att du har fullföljt gymnasiet (eller en motsvarande utländsk utbildning).

Om du är anställd

För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd måste du ha en tillsvidareanställning eller avtal om minst 2 års anställning.

Din arbetsgivare måste ha anmält din anställning till Skatteverket senast den sista dagen på ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd, och du måste då ha påbörjat din anställning senast den dagen. Det räcker inte att du har ett anställningsavtal eller ett erbjudande om arbete.

Din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen du jobbar inom.

Du kan inte få permanent uppehållstillstånd på grund av inkomst från en anställning som är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel instegsjobb. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på om du har en subventionerad anställning. Arbetsförmedlingen kan också ge information om detta.

Om du driver ett eget företag

Om du har ett eget företag måste du visa att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år.

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som egen företagare.

Ansök innan ditt uppehållstillstånd går ut

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men inte tidigare än tre månader innan. Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast den sista dagen på ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Om du inte uppfyller villkoren för permanent uppehållstillstånd på grund av arbete eller eget företag kan du ändå få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt om du fortfarande har behov av skydd.

Mer information under våren

Mer information om hur du ska göra för att ansöka om förlängning av ditt tidsbegränsade.

Vanliga frågor och svar för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov