2017-11-01

Sverige har tecknat avtal med Argentina angående feriearbete

Sverige har sedan tidigare avtal med Kanada, Australien, Nya Zeeland, Chile och Sydkorea gällande feriearbete, även så kallad working holiday. Ett avtal gällande feriearbete har nu även tecknats med Argentina. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Avtalet innebär att medborgare i Argentina som är mellan 18 och 30 år kan ansöka om ett tillstånd som ger dem möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år och arbeta under tiden.

Läs mer under Feriearbete för unga personer