2018-01-01

Sverige har tecknat avtal med Hongkong angående feriearbete

Sverige har sedan tidigare avtal med Kanada, Argentina, Australien, Nya Zeeland, Chile och Sydkorea gällande feriearbete, även så kallad working holiday. Ett avtal gällande feriearbete har nu även tecknats med Hongkong. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018.

Avtalet innebär att medborgare i Hongkong som är mellan 18 och 30 år kan ansöka om ett tillstånd som ger dem möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år och arbeta under tiden.

Läs mer under Feriearbete för unga personer