2018-06-01

Nya regler för säsongsarbete

Den 1 juni 2018 börjar den nya lagen om säsongsarbete att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som har fått ett erbjudande om tidsbegränsat säsongsarbete i Sverige hos en arbetsgivare som är etablerad här.

Säsongsarbete förekommer bland annat inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsbranschen och inom turistnäringen.

På Migrationsverkets webbplats finns information om hur ansökan går till och vilka villkor som gäller, och vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för säsongsarbete.

Just nu kan man bara ansöka via pappersblankett, men senare kommer det att vara möjligt att ansöka på webben.

Läs mer om arbetstillstånd för säsongsarbete