2018-10-18

Migrationsverket förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande som förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär. Övriga anställningsvillkor omfattar samtliga förmåner och skyldigheter som gäller vid en anställning, utöver lön och försäkringsskydd.

Lön och försäkringsskydd är också anställningsvillkor men de nämns uttryckligen i lagrummet (6 kap. 2 § utlänningslagen). Förmåner som arbetstagare har rätt till finns bland annat i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.

För att få arbetstillstånd eller fortsatt arbetstillstånd måste förmåner som alla arbetstagare har rätt till vara uppfyllda. I en förlängningsansökan kan undantag endast göras för mindre brister som har en rimlig förklaring. Men dessa brister får inte bero på ett utnyttjande från arbetsgivarens sida.

Läs mer om det rättsliga ställningstagandet angående övriga anställningsvillkor och hur sådana villkor ska bedömaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster