2019-04-05

Försenad leverans av uppehållstillståndskort

Leverantören av uppehållstillståndskort har för tillfället tekniska problem i tillverkningen av korten. Detta innebär att det just nu tar ungefär tre dagar längre tid att leverera uppehållstillståndskort. Leverantören arbetar med att lösa problemet.