2019-08-23

Ny webbansökan för arbetstillstånd

15 augusti lanserade Migrationsverket en ny webbansökan för ansökningar gällande arbetstillstånd. Ansökan har fått ett nytt utseende och flera nya funktioner som gör det enklare för dig och din arbetsgivare att fylla i ansökan korrekt och därmed minska risken för kompletteringar.

De ändringar som har gjorts i den nya webbansökan i jämförelse med den gamla är:

  • Ansökan finns på svenska och engelska och det är möjligt att byta fram och tillbaka mellan språken.
  • Ansökan är nu responsiv vilket betyder att den även fungerar bra i surfplatta och mobil.
  • Du kan använda flera webbläsare samtidigt.
  • Baserat på de svar du har uppgett i ansökan kommer enbart de bilagor som är relevanta för ditt ärende att efterfrågas. Det innebär att risken för att du behöver komplettera ditt ärende senare minskar.
  • Det är lättare att redigera ansökan då du kan välja vilket steg du vill gå tillbaka till för att göra ändringar i.
  • Det finns nu möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt i förlängningsansökan.
  • Om du ansöker om ett arbetstillstånd för ett legitimationsyrke ska du bifoga kopia på detta direkt i ansökan för att slippa komplettera det senare.

Den nya webbansökan gäller i första hand dig som ansöker om ett arbetstillstånd från ett land utanför EU och där det inte krävs särskilda regler för att bli beviljat ett tillstånd. Det gäller även för dig som ansöker om förlängning för ett sådant arbetstillstånd och för medsökande familj.

Under hösten kommer fler leveranser ske där fler typer av arbetstillstånd kommer att kunna ansökas via webben.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd på webben

Särskilda regler för vissa yrken och länder