2020-01-01

Nya regler för forskare, au pairer, praktikanter och volontärer

Efter årsskiftet börjar nya regler att gälla för studenter, forskare, au pairer, praktikanter och volontärer. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 (studerande- och forskardirektivet).

Förändringarna innebär bland annat:

  • Reglerna om uppehållstillstånd för forskare och au pairer förändras.
  • Forskare som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land kan komma till Sverige för att bedriva en del av sin forskning här. För vistelser som är högst 180 dagar under en 360 dagars period behövs inte uppehållstillstånd.
  • Forskare som har slutfört sin forskning kan få ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige.
  • Det införs ett nytt sorts uppehållstillstånd för praktikanter vars praktik har anknytning till högre utbildning.
  • Det införs ett nytt sorts uppehållstillstånd för volontärer när volontärtjänstgöringen sker inom ramen för Europeisk volontärtjänst.
  • Det krävs att du som sökande ska ha eller ha ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller för vård i Sverige om vistelsen i Sverige är kortare än ett år. Du ska också bifoga intyg på detta i din ansökan.
  • Det krävs att du som sökande kommer att ha tillräckliga medel för ditt uppehälle under tillståndstiden och för att täcka kostnaderna för din återresa. Vad som är tillräckliga medel skiljer sig åt mellan de olika kategorierna.

Läs mer information om au pairer

Läs mer information om forskare

Läs mer information om praktik med anknytning till högre utbildning

Läs mer information om praktik genom internationellt utbyte

Läs mer information om volontärarbete genom en organisation

Läs mer om volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst

Läs mer information om studenter