2020-02-18

Rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tid för arbetstillstånd

Migrationsverket har uppdaterat ett rättsligt ställningstagande om arbetstillstånd. Ställningstagandet innebär att arbetstagare som inte får permanent uppehållstillstånd inte heller kan beviljas ett nytt arbetstillstånd direkt efter hemresan. Ett nytt arbetstillstånd kan normalt beviljas tidigast sju år efter den dag som arbetstagaren fick sitt första arbetstillstånd.

Enligt lagstiftningen kan ett arbetstillstånd beviljas under sammanlagt fyra år. Efter fyra års arbete kan arbetstagaren ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Om permanent uppehållstillstånd inte kan beviljas ska arbetstagaren resa hem i enlighet med sitt beslut. Om arbetstagaren vill få ett nytt tidsbegränsat arbetstillstånd måste arbetstagaren vänta tills det har gått sju år från den dagen då han eller hon fick sitt första arbetstillstånd innan en ny ansökan kan lämnas in.

Detta innebär att en arbetstagare som har haft ett arbetstillstånd i Sverige de senaste fyra åren, och som lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd från hemlandet, inte kan få ett nytt arbetstillstånd förrän efter ytterligare tre år. Ett nytt arbetstillstånd kan däremot beviljas om arbetstagaren istället har haft fyra års arbetstillstånd men endast tre av dessa år, eller färre, har varit under de senaste sju åren.

Det är däremot endast det tillstånd som arbetstagaren faktiskt har använt, det vill säga om personer har rest in i Sverige under sin tillståndstid, som räknas in när Migrationsverket beräknar den sammanlagda tillståndstiden. Tillståndet börjar räknas så snart arbetstagaren reser in i Sverige, oavsett om personen arbetade eller inte.

Perioder som en arbetstagare exempelvis har haft ICT-tillstånd eller tillstånd för säsongsarbete ska inte räknas in i den sammanlagda tiden. Det betyder också att ett sådant tillstånd kan beviljas även om arbetstagaren redan har haft fyra års arbetstillstånd under en sjuårsperiod.

Läs mer om ICT-tillstånd

Läs mer om tillstånd för säsongsarbete

Exempel på beräk­ning av tid

Samir har haft arbetstillstånd i Sverige under de senaste fyra åren. På grund av olika omständigheter får han inget permanent uppehållstillstånd när han ansöker om att förlänga sitt arbetstillstånd. Eftersom han har haft arbetstillstånd så länge som det enligt lagstiftningen är tillåtet får han också avslag på sin ansökan. Han blir tvungen att återvända till hemlandet. I hemlandet ansöker han om ett nytt arbetstillstånd till Sverige men får även denna gång avslag. Det beror på att han bara får ha maximalt fyra års arbetstillstånd under en sjuårsperiod. Han måste därför vänta i tre år innan han kan lämna in en ny ansökan.

Elena har tidigare arbetat i Sverige under fyra års tid (2010-2014), men valde därefter att återvända till hemlandet. Sedan hon återvände till hemlandet 2014 har hon inte haft något tillstånd att arbeta i Sverige. Nu har hon fått ett nytt jobberbjudande som hon ansöker om arbetstillstånd för. Eftersom hon de senaste sju åren (2012-2019) endast har arbetat i Sverige under två år blir hon beviljad ett nytt arbetstillstånd.

Läs mer i Rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tillståndstid enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster