Migrationsverket logotyp

2020-04-17

Det här gäller om du är asylsökande som tidigare har haft arbetstillstånd och nu ansöker om ett nytt

Du som tidigare har haft arbetstillstånd och som sedan sökt asyl i Sverige kan inte beviljas ett arbetstillstånd inifrån landet igen. Det har Migrationsöverdomstolen tagit beslut om i en dom (MIG 2020:05).

Du som har sökt asyl i Sverige, men som tidigare har haft arbetstillstånd här, kan inte beviljas ett nytt arbetstillstånd inifrån landet om du till exempel får ett avslag på din asylansökan.

Kravet för att få ett arbetstillstånd är att du ska ha beviljats tillståndet före inresa till Sverige. I vissa fall kan du som har sökt asyl beviljas arbetstillstånd trots att du är kvar i landet. Detta gäller endast om du har etablerat dig på arbetsmarknaden under din tid som asylsökande. Om du redan har haft arbetstillstånd innan du lämnade in en asylansökan betyder det att du redan har etablerat dig på arbetsmarknaden. I så fall kan du alltså inte beviljas arbetstillstånd inifrån landet.