Migrationsverket logotyp

2020-06-17

Ändrade krav för att få permanent uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd för arbete måste du ha arbetat i minst 44 månader. Om du inte kan få permanent uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Du som har haft uppehållstillstånd för arbete i fyra år måste även ha arbetet i Sverige i minst 44 månader under din tillståndstid för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd.

I vissa fall är det möjligt att få ett förlängt arbetstillstånd om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Utgångspunkten är att personer som har arbetat i åtminstone tre år anses ha fått en tillräckligt stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden för att få ytterligare ett tidsbegränsat uppehållstånd för arbete. Tillståndet ges för att du ska kunna kvalificera dig för ett permanent uppehållstillstånd framöver. Dina anställningsvillkor måste ha varit i nivå med vad som gäller i Sverige.

Förändringarna beror på en dom från Migrationsöverdomstolen (MIG 2019:16) och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd samt permanent uppehållstillstånd efter uppehållstillstånd för arbete i fyra år (RS 005/2020).

Läs mer i Migrationsöverdomstolens dom (MIG 2019:16)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i Migrationsverkets rättsliga ställningstagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster