Migrationsverket logotyp

2020-09-10

Nu kan famil­je­med­lemmar som ansöker om uppe­hålls­till­stånd i efter­hand ansöka på webben

Den 27 augusti lanserade Migrationsverket en uppdaterad webbansökan för dig som arbetar i Sverige och vars familj ansöker om uppehållstillstånd i efterhand. Det gäller familj som befinner sig både i och utanför Sverige.

Ansökan innehåller förbättringar av ansökningsformuläret vilket ska göra det enklare för dina familjemedlemmar att fylla i ansökan digitalt.

Förutom förbättringarna har kraven för vilka som kan ansöka via webbansökan ändrats:

  • Om du har fått barn i Sverige kan du ansöka via webbansökan för att barnet ska få ett uppehållstillstånd.
  • Familjemedlemmar till dig som har uppehållstillstånd som forskare i Sverige kan ansöka i efterhand via webbansökan.
  • Nu räcker det att du endast har ett uppehållstillstånd för att din familj ska kunna ansöka i efterhand. Tidigare var kravet att du som arbetar i Sverige även hade ett svenskt personnummer.
  • Du som har familjemedlemmar som ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd och som inte ansöker samtidigt som dig, kan ansöka i efterhand via webbansökan.
Flagga - EU.