Migrationsverket logotyp

2020-12-01

Suspenderat feri­e­avtal mellan Sverige och tre länder

Ferieavtalet mellan Sverige och Argentina, Chile och Uruguay har tillfälligt upphävts. Du som kommer från något av dessa länder kan därför inte få uppehållstillstånd på grund av ferier.

På grund av den pågående pandemin och för att minska smittspridningen har ferieavtalet mellan Sverige och Argentina, Chile och Uruguay tillfälligt upphävts av det svenska utrikesdepartementet. Du som kommer från något av dessa länder kan därför inte få uppehållstillstånd i Sverige för ferier. Det gäller även dig som redan har skickat in en ansökan men som ännu inte har fått något beslut. Beslutet om att upphäva avtalet gäller tills vidare.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du redan har skickat in din ansökan och vill återta den har du möjlighet att göra det. Du behöver då skriva ett brev till Migrationsverket och berätta detta. Brevet ska innehålla

 • ditt namn
 • födelsedata
 • eventuellt personnummer
 • ditt ärendenummer
 • telefonnummer och adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor.

Skriv under brevet med din namnteckning. Scanna eller fotografera därefter av brevet och mejla det till Migrationsverket på migrationsverket@migrationsverket.se.

Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

Du har även möjlighet att begära tillbaka ansökningsavgiften i samband med att du återtar ansökan. Brevet ska då också innehålla

 • bankens namn
 • bankens adress (postadress, postnummer, ort och land)
 • IBAN-code
 • Swiftcode/BIC
 • bankkonto
 • kontoinnehavares namn.

Om ett beslut redan har fattats kan du inte få ansökningsavgiften återbetald.

Ferieavtalet är ett avtal som Sverige har slutit med ett antal länder som innebär att unga personer mellan 18 och 30 år har möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år för ferier.

Läs mer om ferietillstånd för unga personer