2021-07-13

Så påverkas du som är familjemedlem till en arbetstagare eller egen företagare som får permanent uppehållstillstånd

Den 20 juli börjar förändringar i utlänningslagen att gälla. Du som är familjemedlem till en arbetstagare eller egen företagare kommer att påverkas av förändringarna när du eller din familjemedlem ska ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Under troligtvis hela din tillståndstid har du varit medsökande till din familjemedlem. Det menas att du har varit tvungen att ansöka om förlängt uppehållstillstånd samtidigt som han eller hon, och ni har, i de flesta fallen, fått samma längd på tillståndet. När det nu blir dags för er att ansöka om permanent uppehållstillstånd förändras kraven för er båda.

Du kan inte få permanent uppehållstillstånd för att din familjemedlem får det, och du kan inte heller få permanent uppehållstillstånd före din familjemedlem. Du kan däremot ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som han eller hon, om du uppfyller kraven för att få det.

Du som är familjemedlem till en person som har uppehållstillstånd som egen företagare kan inte få permanent uppehållstillstånd samtidigt. Din familjemedlem kan få permanent uppehållstillstånd efter två år i Sverige, medan du kan få det tidigast efter tre år.

Du måste också uppfylla kraven

För att få permanent uppehållstillstånd måste även du, precis som din familjemedlem, uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Det innebär att du

  • ska ha haft uppehållstillstånd i minst tre år
  • ska kunna försörja dig själv (om du är 18 år eller äldre)
  • förväntas leva ett skötsamt liv (om du är 15 år eller äldre).

Försörjningskrav för både dig och din familjemedlem

Om din familjemedlem får permanent uppehållstillstånd omfattas han eller hon av ett försörjningskrav för att du ska få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att din familjemedlem måste visa att hans eller hennes inkomst räcker för att försörja hela familjen och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Om du har ansökt om permanent uppehållstillstånd prövas ansökan först efter att dessa krav är uppfyllda.

Försörjningskravet för en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige skiljer sig åt från försörjningskravet för en egen företagare som har familj som söker tillsammans med honom eller henne.

Förutom försörjningskravet som gäller för din familjemedlem, omfattas alltså även du av ett eget försörjningskrav när du ska kunna visa att du har en egen försörjning för att få permanent uppehållstillstånd.

Så här funkar det

Så här fungerar prövningen av din ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Du och din familjemedlem ansöker om att förlänga ert uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom det är din familjemedlem som har tillstånd som arbetstagare eller egen företagare och du ansöker som familjemedlem till honom eller henne, prövar Migrationsverket först din familjemedlems ansökan om förlängt tillstånd och permanent uppehållstillstånd.

Om din familjemedlem får permanent uppehållstillstånd prövar Migrationsverket sedan din ansökan. Nu prövas du i stället som en anhörig till någon med permanent uppehållstillstånd. Det innebär alltså att din familjemedlem måste kunna försörja dig.

Om såväl du som din familjemedlem uppfyller kraven för att du ska få tidsbegränsat uppehållstillstånd prövas därefter din ansökan om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla alla krav, vilket bland annat innebär att du måste kunna försörja dig själv.

Om du får avslag på din ansökan om permanent uppehållstillstånd

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd som anhörigtill din familjemedlem. Du kan då ansöka om permanent uppehållstillstånd nästa gång det är dags att ansöka om förlängt tillstånd.