Så påverkar massflyktsdirektivet dig som ska säsongsarbeta i Sverige

Migrationsverket avslår för tillfället ansökningar om säsongsarbete från personer som är bosatta i Ukraina. Du som är från Ukraina och befinner dig i Sverige kan däremot få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, vilket ger dig rätt att arbeta.

Anledningen till att Migrationsverket avslår ansökningar om säsongsarbete är på grund av att kriget i Ukraina innebär att det finns risk att det inte går att återvända dit efter att tillståndet tar slut. För att du ska kunna beviljas tillstånd för säsongsarbete ska du, enligt lagstiftningen, ha för avsikt att lämna Sverige när tillståndstiden tar slut.

Ukrainska medborgare omfattas, i de flesta fall, däremot av det nyligen beslutade massflyktsdirektivet. Du som blir beviljad uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att söka arbete och arbeta i Sverige. Detta gäller även säsongsarbete. Ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är giltigt till 4 mars 2023. Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet.

Läs mer om massflyktsdirektivet och hur du ansöker

Som ukrainsk medborgare med biometriskt pass är du viseringsfri i 90 dagar. Det innebär att du inte behöver något uppehållstillstånd eller visum för att kunna resa in i Sverige. Du kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet när du befinner dig i Sverige under de 90 viseringsfria dagarna.

Frågor och svar om hur säsongsarbete påverkas av massflyktsdirektivet

Nej, arbetstillståndet gäller enbart för den tid som tillståndet är beviljat för. Du kan däremot ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om detta blir beviljat kan du arbeta i Sverige.

Under tiden som ditt arbetstillstånd gäller är det begränsat till ett yrke och en arbetsgivare. Om du ansöker om och får uppehållstillstånd på någon annan grund, till exempel för att du har familj i Sverige eller för du är i behov av skydd, kan du ha rätt till att arbeta med vilket yrke du vill.

Din familj omfattas inte av ditt arbetstillstånd för säsongsarbete. De behöver ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Även du som har ett arbetstillstånd kan istället ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om det blir beviljat har du rätt att arbeta i Sverige under tiden som det är giltigt.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Läs mer om att arbeta under tiden du är asylsökande