Nu gäller nya regler för arbetstillstånd

Den 1 juni 2022 började nya regler för arbetstillstånd i Sverige att gälla. De nya reglerna påverkar flera olika typer av arbetstillstånd och gäller både dig som planerar att ansöka om arbetstillstånd och dig som väntar på beslut idag.

Syftet med förändringarna som införs nu är bland annat att motverka att personer med arbetstillstånd blir utnyttjade av sina arbetsgivare, och att Sverige ska bli mer attraktivt för internationell kompetens.

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • De flesta som söker arbetstillstånd måste visa upp ett anställningsavtal innan de kan få ett beslut.
  • Du som har eller söker arbetstillstånd måste visa att du kan försörja medföljande familjemedlemmar första gången de ansöker om uppehållstillstånd som medsökande.
  • Det blir möjligt att ansöka om förlängt arbetstillstånd flera gånger. På så vis kan du stanna i Sverige mer än fyra år, även om du inte uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd.
  • Du kan ansöka om visum om du behöver resa utomlands på tjänsteresa medan du väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd (gäller ej privata resor och gäller ej familjemedlemmar).
  • Ett nytt uppehållstillstånd införs för högutbildade personer som vill komma till Sverige för att söka arbete.

Du som redan har skickat in en ansökan om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för din medföljande familj kan behöva komplettera din ansökan med ett anställningsavtal eller handlingar som visar att du kan försörja din familj. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller din arbetsgivare om vi behöver mer information innan vi fattar beslut.

Du som planerar att ansöka om arbetstillstånd kan läsa om vad som krävs här på Migrationsverkets webbplats. Information om kraven för de tillstånd som berörs har nu uppdaterats.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer med arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som vill söka arbete eller starta eget företag i Sverige

Här hittar du samlad information om de förändrade reglerna för arbetstillstånd