Krav för uppehållstillstånd för någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du ska stanna längre tid än tre månader behöver du uppehållstillstånd.

För att få uppehållstillstånd ska du

  • ha ett giltigt pass eller en giltig resehandling som styrker din identitet
  • ha ställning som varaktigt bosatt i det EU-land du tidigare bodde i och ha fått det speciella uppehållstillståndet som kallas EG/EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta
  • kunna försörja dig i Sverige som arbetstagare, studerande, egen företagare eller genom pension eller andra tillräckliga medel.

Så ansöker du om uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.