Besöka Sverige i religiöst syfte

Om du tillhör en religiös organisation och vill vistas i Sverige under en kortare tid kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Munkar, nunnor och missionärer

Om du är munk eller nunna och tillhör en religiös organisation kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök om ditt syfte med besöket i Sverige är att exempelvis praktiskt arbeta i klosterhushållet.

Om du är missionär och tillhör en religiös organisation kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök om ditt syfte med besöket är att missionera i Sverige under en kortare period.

Krav för uppehållstillstånd för besök

För att få tillstånd ska du

  • ha ett intyg från organisationen i Sverige
  • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige, antingen genom egna medel eller genom ersättning från någon organisation eller förening. Organisationen i Sverige får inte ge någon ersättning till dig
  • ha ett giltigt pass
  • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

1

Fyll i en ansökan

Fyll i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för besök och Familjeuppgifter.

Tillsammans med ansökningsblanketterna ska du lämna in

  • ett intyg från organisationen i Sverige
  • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för den tid du ska besöka Sverige
  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.

Observera att ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har familj som också ska följa med dig till Sverige behöver de också ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer om hur din familj ansöker om uppehållstillstånd för besök

Blanketter

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011 (på svenska)PDF
Application for a visitor's permit, form number 165011 (på engelska)PDF

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska)PDF
Family details – appendix to your application, form number 239011 (på engelska)PDF

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

2

Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Läs mer om avgifter

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Intervju

Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information angående om du behöver boka tid för intervjun. Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du ska bifoga till din ansökan. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

4

Migrationsverket handlägger

Efter din intervju skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan har kommit fram till Migrationsverket.

5

Du får beslut

Ambassaden eller generalkonsulatet kontaktar dig när beslutet är klart.

När du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så länge gäller tillståndet

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Glöm inte försäkring 

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

6

Uppehållstillståndskort

Eftersom besöket är länge än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Kortet innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.