Besöka släkt och vänner

Om du ska besöka släkt och vänner i Sverige och är medborgare i ett land utanför EU, kan du behöva ett visum. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under max 90 dagar. För att få visum behöver du en inbjudan från personen som du ska besöka. Du ska visa att du har pengar för ditt uppehälle och hemresan. Du behöver också en sjukförsäkring som täcker kostnaderna om du skulle bli sjuk under ditt besök i Sverige.

Om du ska besöka Sverige i mer än 90 dagar ska du istället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Så ansöker du om uppehållstillstånd för besök

Lista över länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav för att få visum

Om du vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna ska du ha

  • ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och som är utfärdat under den senaste tioårsperioden. När du ansöker om visum ska du bifoga kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • fått en inbjudan från den person du ska besöka, blanketten Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, nummer 240011
  • pengar för uppehället och för hemresan. Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om du betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller om du ska bo hos släkt eller vänner. Du ska visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från din bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket
  • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med  akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer. Vid ansökan ska du lämna in dokument som visar att du har en individuell medicinsk reseförsäkring

Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 240011 (på svenska)PDF

Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver

Det finns också krav som skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna. Du hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats.

För att hitta till rätt ambassad, besök www.swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialavtal för vissa länder

För medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och EU. Om du är medborgare i ett av dessa länder hittar du mer information på den svenska ambassadens webbplats för respektive land.

Ansöka om visum

Du ska lämna din ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. För att veta vad som gäller i det land där du bor, välj landet i listan på www.swedenabroad.com.

  • Många svenska ambassader och generalkonsulat samarbetar med externa företag för visumansökningar och då är det till dem du ska lämna ansökan. De externa företagen tar ut en extra avgift. Information om hur det går till finns på ambassadens eller generalkonsulatets webbplats.
  • I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige och då är det detta lands krav på dokument som gäller. Dokumenten bör också vara översatta till det landets språk.
  • I vissa länder finns det varken en svensk ambassad eller generalkonsulat eller ett annat Schengenland som representerar Sverige. Där får du som vill lämna en ansökan om visum resa till närmaste land där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat. Information om vilken ambassad du ska vända dig till finns på www.swedenabroad.com.

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Du som har varit i Schengenländerna under en sammanhängande period av 90 dagar måste vara utanför Schengenländerna i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt fem år.

Visumet kan gälla för bara vissa länder

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer.

Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Räkna ut din viseringstid

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, eller – om det finns särskilda skäl – ett visum för längre tid, en så kallad D-visering.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna vid ambassaden eller generalkonsulaten varierar. Under semesterperioden juni–augusti kan det ta längre tid. Om du behöver aktuell information om detta, kontakta ambassaden eller generalkonsulatet som ska behandla din ansökan. Om ambassaden eller generalkonsulatet skickar din ansökan till Migrationsverket  kan det ta längre tid. För att vara säker på att få ditt visum i tid bör du lämna in din ansökan minst två månader innan du ska resa till Sverige.

Beslut om visum

Ambassaden eller generalkonsulatet beslutar om visum men kan under vissa förutsättningar lämna över ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Det är bestämmelserna i EU:s viseringskodex som avgör om du får visum eller inte.

EU:s viseringskodexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan få avslag bland annat om den myndighet som beslutar bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med din resa inte är det som du har uppgivit i din ansökan.

Så här gör du när du överklagar

Om du har fått ett beslut om visum som du inte är nöjd med kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast tre veckor från den dagen du fick beslutet. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Om du har några dokument som du inte har lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Ditt överklagande ska lämnas in till den ambassad eller generalkonsulat som fattat beslutet. Ambassaden eller generalkonsulatet kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det har gått längre tid än tre veckor avvisas överklagandet och du får i så fall lämna in en ny ansökan. 

Om ambassaden eller generalkonsulatet ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambassaden eller generalkonsulatet inte ändrar beslutet skickas det vidare

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och den myndighet som har fattat beslutet inte anser att det finns anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som har lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.