Så ansöker du om visum för att besöka släkt och vänner

Informationen på den här sidan gäller besök för max 90 dagar. Om du ska besöka Sverige i mer än 90 dagar, läs under Längre än 90 dagar.

Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Inbjudan.

1

Du behöver en inbjudan

Den person som du ska besöka (referenspersonen) ska fylla i en särskild blankett – Inbjudan, nummer 240011 (eller på engelska 241011).

Han eller hon ska skicka den till dig och bifoga ett eget personbevis samt kopia av pass, ID-kort eller motsvarande som visar hans/hennes identitet. Personbeviset kan beställas från Skatteverket. Det finns personbevis för olika ändamål, välj det som har rubriken "Inbjudan".

Inbjudan, blankett nummer 240011 (på svenska)PDF

Invitation, form number 241011 (på engelska)PDF

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt med ambassad.

2

Kontakta ambassaden eller konsulatet där du ska lämna in din ansökan

Ambassaden eller konsulatet kan kräva andra dokument än de som räknas upp på den här sidan. Kontrollera därför alltid i förväg med dem vad som gäller i ditt land.

I vissa länder där Sverige inte har ambassad eller konsulat kan den lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet. Kontrollera då vad de har för krav där.

I vissa länder kan du ansöka om visum på webben

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankett.

3

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i blanketten Ansökan om visum enligt Schengensamarbetet. Var noga med att tydligt ange:

 • varför du ska besöka Sverige
 • hur länge du ska stanna i Sverige
 • hur du ska försörja dig under tiden i Sverige
 • vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt (det måste vara giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och vara utfärdat under den senaste tioårsperioden)
 • vart du ska resa efter besöket i Sverige
 • om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter vistelsen i Sverige.

Läs mer om kraven för visum

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031 (på svenska)PDF

Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)PDF

Skicka dokument.

4

Skicka med de dokument som krävs

Det här ska du lämna in tillsammans med ansökan:

 • ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
 • blanketten Inbjudan, nummer 240011 (Obs! Detta är blanketten från steg 1)
 • personbevis för den som bjuder in dig (Obs! Detta är personbeviset från steg 1)
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • dokument som visar att du har pengar för uppehället och hemresan. Sverige kräver att du har 450 kronor/dag som besöket i Sverige varar
 • dokument som visar att du har en individuell medicinsk reseförsäkring
 • de andra dokument som ambassaden eller konsulatet kräver (se steg 2).

Läs mer om försörjning och sjukförsäkring

Lämna in ansökan.

5

Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan till en svensk ambassad eller konsulat.

I vissa länder där Sverige inte finns representerat kan den lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet.

Avgiften betalas i samband med att du lämnar in din ansökan.

Avgifter för visum

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut.

6

Du får beslut om din ansökan

Ambassaden eller generalkonsulatet informerar dig om du får visum eller inte.

Om du får visum får du ett tillståndsmärke i ditt pass. På tillståndsmärket står det när och hur länge visumet gäller.

Senast uppdaterad: 21 mars 2017

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?