Så ansöker du om visum för att besöka släkt och vänner

Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Informationen på den här sidan gäller besök för max 90 dagar.

Läs vad som gäller om du ska besöka Sverige längre tid än 90 dagar

1

Du behöver en inbjudan

Den person som du ska besöka (referenspersonen) ska fylla i en särskild blankett – Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, nummer 240011 (eller på engelska 241011).

Han eller hon ska skicka den till dig och bifoga ett eget personbevis samt kopia av pass, ID-kort eller motsvarande som visar hans/hennes identitet. Personbeviset kan beställas från Skatteverket. Det finns personbevis för olika ändamål, välj det som har rubriken "Inbjudan".

Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 240011 (på svenska)PDF

Invitation before application for Schengen visa, form number 241011 (på engelska)PDF

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Kontakta ambassaden eller konsulatet där du ska lämna in din ansökan

För att få visum för att besöka Sverige och de övriga Schengenländerna måste du uppfylla vissa krav.

Läs mer om vilka krav du måste uppfylla för att få visum

Det finns också krav som skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar i förväg med ambassaden eller konsulatet vad som gäller i ditt land och vilka dokument som krävs när du lämnar in din ansökan. Alla ambassader och generalkonsulat tar inte emot visumansökningar. Det är därför viktigt att du även kontrollerar om din närmaste ambassad kan ta emot din ansökan. Du hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats.

Hitta din ambassad på www.swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vissa länder där Sverige inte har ambassad eller konsulat som tar emot visumansökningar kan ansökan lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet. Kontrollera då vad de har för krav där.

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vissa länder kan du ansöka om visum på webben - läs mer om det här

3

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i blanketten Ansökan om visum enligt Schengensamarbetet. Var noga med att tydligt ange:

 • varför du ska besöka Sverige
 • hur länge du ska stanna i Sverige
 • hur du ska försörja dig under tiden i Sverige
 • vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt (det måste vara giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och vara utfärdat under den senaste tioårsperioden)
 • vart du ska resa efter besöket i Sverige
 • om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter vistelsen i Sverige.

Läs mer om kraven för visum

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031 (på svenska)PDF

Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)
PDF

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

4

Lämna in din ansökan

Till din ansökan ska du bifoga

 • ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
 • en inbjudan från personen som du ska besöka
 • andra dokument som ambassaden kan kräva.

Lämna in din ansökan och de dokument som krävs till en svensk ambassad eller konsulat eller till det företag som tar emot visumansökningar för ambassaden eller konsulatet.

I vissa länder där Sverige inte finns representerat kan den lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet.

Avgiften betalas i samband med att du lämnar in din ansökan.

Avgifter för visum

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

5

Du får beslut om din ansökan

Ambassaden eller generalkonsulatet fattar beslut i ditt ärende och meddelar dig om du får visum eller inte. Om du lämnat in din ansökan till det företag som tar emot ansökningar för ambassaden eller generalkonsulatet så får du beslutet via det företaget.

Om du får visum får du ett tillståndsmärke i ditt pass. På tillståndsmärket står det när och hur länge visumet gäller.

Om du inte får visum kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Hur du gör för att överklaga står i beslutet. Om beslutet har fattats av en annan medlemsstat som representerar Sverige så ska beslutet överklagas till den medlemsstatens myndigheter. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.