Så ansöker du om visum för att besöka släkt och vänner

Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Informationen på den här sidan gäller besök för max 90 dagar.

Läs mer om du ska besöka Sverige längre tid än 90 dagar

1

Du behöver en inbjudan

Den person som du ska besöka (referenspersonen) ska fylla i en särskild blankett – Inbjudan, nummer 240011 (eller på engelska 241011).

Han eller hon ska skicka den till dig och bifoga ett eget personbevis samt kopia av pass, ID-kort eller motsvarande som visar hans/hennes identitet. Personbeviset kan beställas från Skatteverket. Det finns personbevis för olika ändamål, välj det som har rubriken "Inbjudan".

Inbjudan, blankett nummer 240011 (på svenska)PDF

Invitation, form number 241011 (på engelska)PDF

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Kontakta ambassaden eller konsulatet där du ska lämna in din ansökan

Ambassaden eller konsulatet kan kräva andra dokument än de som räknas upp på den här sidan. Kontrollera därför alltid i förväg med dem vad som gäller i ditt land.

I vissa länder där Sverige inte har ambassad eller konsulat kan den lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet. Kontrollera då vad de har för krav där.

I vissa länder kan du ansöka om visum på webben

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i blanketten Ansökan om visum enligt Schengensamarbetet. Var noga med att tydligt ange:

 • varför du ska besöka Sverige
 • hur länge du ska stanna i Sverige
 • hur du ska försörja dig under tiden i Sverige
 • vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt (det måste vara giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och vara utfärdat under den senaste tioårsperioden)
 • vart du ska resa efter besöket i Sverige
 • om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter vistelsen i Sverige.

Läs mer om kraven för visum

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031 (på svenska)PDF

Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)PDF

4

Skicka med de dokument som krävs

Det här ska du lämna in tillsammans med ansökan:

 • ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
 • blanketten Inbjudan, nummer 240011 (Obs! Detta är blanketten från steg 1)
 • personbevis för den som bjuder in dig (Obs! Detta är personbeviset från steg 1)
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • dokument som visar att du har pengar för uppehället och hemresan. Sverige kräver att du har 450 kronor/dag som besöket i Sverige varar
 • dokument som visar att du har en individuell medicinsk reseförsäkring
 • de andra dokument som ambassaden eller konsulatet kräver (se steg 2).

Läs mer om försörjning och sjukförsäkring

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

5

Lämna in din ansökan

Lämna in din ansökan till en svensk ambassad eller konsulat eller till det företag som handlägger visumansökningar för ambassaden eller konsulatet.

I vissa länder där Sverige inte finns representerat kan den lämnas in på ett annat lands utlandsmyndighet.

Avgiften betalas i samband med att du lämnar in din ansökan.

Avgifter för visum

Hitta din ambassad på Swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6

Du får beslut om din ansökan

Ambassaden eller generalkonsulatet informerar dig om du får visum eller inte.

Om du får visum får du ett tillståndsmärke i ditt pass. På tillståndsmärket står det när och hur länge visumet gäller.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.