Ansök på webben om visum för att besöka Sverige

Du ska lämna in din ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. Vissa ambassader och generalkonsulat erbjuder möjligheten att ansöka om visum på webben. Vilka de är kan du se i listan nedan.

Om den svenska ambassaden eller generalkonsulatet där du ska lämna in din ansökan inte finns med i listan kan du läsa mer om hur du ansöker om visum på ambassadens eller generalkonsulatets webbplats.länk till annan webbplats

På dessa ambassader och generalkonsulat kan du ansöka om visum på webben:

Du kan inte använda webbansökan om

  • Sverige representerar ett annat Schengenland som du vill ha visum för att besöka
  • du samtidigt ansöker om arbetstillstånd
  • du enligt VFA (Viseringsförenklingsavtalet) inte behöver betala någon ansökningsavgift.

Varför ansöka elektroniskt

Att söka via webben är det enklaste och snabbaste sättet att lämna in en ansökan. Det tar 15 till 30 minuter att genomföra ansökan. När du ansöker via webben kontrolleras det att alla obligatoriska uppgifter och handlingar finns med. I vissa fall kan ansökan behöva kompletteras efter att handläggning påbörjats.

Obs! Det är mycket viktigt att du hämtar information om lokala villkor för ansökningar via webben på ambassadens hemsida.

Besök hos ambassaden

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du besöka den ambassad som du har valt att skicka in din ansökan till. Där ska du identifiera dig, bli fotograferad och lämna fingeravtryck samt styrka de handlingar du bifogat ansökan. Den passhandling som registrerades i ansökan måste tas med vid besöket och vara giltig i tre månader efter avslutad resa. Du ska även ha med dig den utskrivna ansökan vid besöket.

Information kring ambassadernas öppettider samt hur du bokar ditt besök, vänligen se respektive ambassads webbplats ovan.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

  • att det är en fullmakt
  • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
  • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
  • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
  • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
  • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Ansök på webben

Tänk på att om du inte har varit aktiv i din ansökan (lagt till eller redigerat uppgifter) på 72 timmar tas din ansökan bort. För varje tillfälle som du går in och redigerar i din ansökan får du 72 nya timmar, men totalt kan du bara spara din ansökan i 14 dagar. Om du inte har skickat in din ansökan inom 14 dagar kommer den att tas bort av systemet.

Följ ditt ärende

Om du har gjort en ansökan och vill se vilka uppgifter du lämnat eller om beslut fattats i ditt ärende, gör du det via e-tjänst för visum. Här kan du i vissa fall även boka om eller avboka din tid hos den svenska ambassaden eller generalkonsulatet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.