Fakta om visum

Visum ger en person tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid.  Den som är medborgare i ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige.

Schengensamarbetet

Sverige är medlem i Schengensamarbetet. Schengensamarbetet innebär bland annat att den som har visum till Sverige oftast får resa in även i de andra medlemsländerna. De länder som är med i Schengensamarbetet kallas ofta för Schengenländer.

Olika anledningar för att ansöka om visum

Visum kan till exempel beviljas för

  • att besöka släkt eller vänner
  • affärs- eller konferensbesök, seminarier eller liknande arrangemang
  • turistbesök
  • att delta i idrottsturneringar
  • kulturellt utbyte
  • annat särskilt angivet syfte av till exempel av personlig eller ekonomisk natur
  • genomresa med flyg (transit).

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast 15 dagar längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt fem år.

Visumet kan gälla för bara vissa länder

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer.

Ditt visum kan i vissa fall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller i vissa Schengenländer, till exempel om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Räkna ut din viseringstid

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Om du inte behöver ett visum

Du som kommer från ett land där du inte behöver ha visum för att resa till Sverige eller till ett annat Schengenland måste ändå uppfylla ett antal krav.

Läs mer om vilka krav som gäller för att du ska kunna resa utan visum

Prövning av visum

Ambassaden eller generalkonsulatet beslutar om visum men kan under vissa förutsättningar lämna över ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Det är bestämmelserna i EU:s viseringskodex som avgör om du får visum eller inte.

Praxis för visum fastställs av Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Om det gäller tolkning av viseringskodexen fastställs praxis av EU-domstolen.

Länder som omfattas av den fria rörligheten inom Europa

Land
Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Island
Italien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.