Ansöka om att förlänga besöket i Sverige

Om du behöver stanna längre tid än ditt visum gäller kan du ansöka om att förlänga ditt visum, om den sammanlagda tiden blir kortare än 90 dagar från att du reste in i Schengenområdet. Blir ditt besök i Sverige och Schengen längre än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Du som är viseringsfri och vill stanna mer än 90 dagar ska ansöka om uppehållstillstånd för besök. 

Besök som varar högst 90 dagar

Ett visum för besök gäller i högst 90 dagar. Om du redan har vistats i Schengenländerna i 90 dagar under den senaste 180-dagarsperioden kan du inte förlänga ditt visum. Då kan du i stället ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Förlänga visum

Du kan ansöka om ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse i Schengenländerna inte kommer att bli längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Du ska få förlängt visum

 • vid force majeure – oförutsedda händelser som gör att du inte kan lämna Sverige och Schengenländerna, till exempel extremt dåligt väder
 • om det finns humanitära skäl – till exempel om du, eller en nära släkting till dig som är bosatt i Sverige, drabbas av akut allvarlig sjukdom.

Du kan få förlängt visum

 • om du har starka personliga skäl – det kan till exempel handla om sjukvård eller affärsbesök.

Anledningen till behovet av förlängd vistelse ska ha uppstått efter inresa i Sverige. Du måste ansöka om förlängning innan ditt visum har slutat gälla. Du bör göra detta i så god tid som möjligt för att Migrationsverket ska hinna fatta ett beslut innan ditt visum går ut.

När du lämnar in en ansökan om förlängning av visum behöver du inte betala någon avgift. Men om Migrationsverket bedömer att ansökan är grundad i starka personliga skäl måste du betala en avgift på 30 euro i samband med att vi tar beslut om din ansökan. Du kommer att få information om hur du ska betala avgiften innan vi tar beslut.

En ansökan om förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl är avgiftsfri.

Så ansöker du om förlängt visum

En ansökan om förlängt visum ska personligen lämnas in till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter innan visumet slutar gälla. Innan du besöker Migrationsverket behöver du boka tid.

Boka tid innan du besöker oss

Hitta till tillståndsenheten du ska besöka

Du ska ta med

 • blanketten Ansökan om Schengenvisering, nummer 118031
 • ditt pass i original (för att visa upp det)
 • kvitto på att du har betalat avgiften 30 euro för ansökan om förlängning av visum om du ansöker på grund av starka personliga skäl. (En ansökan om förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl är avgiftsfri.)
 • en förklaring på varför du ska få förlängd visering
 • dokumentation som visar varför du behöver en längre vistelse (exempelvis intyg från företag, läkarintyg eller dylikt)
 • ett fotografi av dig i passformat som är taget rakt framifrån
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Blanketter

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031PDF

Beslut om visum

Migrationsverket skickar beslutet till dig. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett förlängt visum får du ett klistermärke i passet som bevis på ditt förlängda visum. Du eller ett ombud (någon som kommer i stället för dig) ska komma till Migrationsverket för att få märket inklistrat i ditt pass. Ombudet behöver ha med sig en fullmakt från dig.

Om Migrationsverket bedömer att du inte får förlängt visum avvisas din ansökan. En avvisning av ett ärende som prövas enligt viseringskodexen kan inte överklagas.

Du har rätt att vistas i Sverige så länge som du har ett giltigt visum. Om ditt visum har slutat gälla har du inte rätt att vistas i något av Schengenländerna. Om du har ansökt om att förlänga din vistelse efter att ditt visum har gått ut får du inte heller vara kvar i Sverige och vänta på beslutet.

Om du har ansökt om en förlängning som gör att du kommer att stanna i Sverige mer än 90 dagar, under en period om totalt 180 dagar, gäller andra regler. Läs mer i fliken nedanför under rubriken Uppehållstillstånd för besök.

Besök som varar längre än 90 dagar

Uppehållstillstånd för besök

Det kan finnas skäl för dig att behöva stanna längre i Sverige än ditt visum gäller. Om du redan har vistats i Schengenländerna i 90 dagar under den senaste 180-dagarsperioden ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Även du som är viseringsfri och behöver stanna i Sverige i mer än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning av ditt besök innan din viseringsfria tid eller ditt visum har gått ut så har du rätt att stanna kvar i Sverige till Migrationsverket har fattat ett beslut.

Så ansöker du om uppehållstillstånd för besök

En ansökan om uppehållstillstånd för besök ska lämnas in personligen vid någon av våra tillståndsenheter. Du ska boka tid före ditt besök. Är du inbjuden till Sverige för att besöka släkt eller vänner ska personen som bjuder in dig vara med vid besöket och kunna legitimera sig. Du ska också ta med dig ditt pass i original.

Boka tid innan du besöker oss

Hitta till tillståndsenheten du ska besöka

Du ska lämna in

 • blankett Ansökan om uppehållstillstånd för besök, nummer 164011. För barn under 18 år ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nummer 166011. De finns på alla Migrationsverkets tillståndsenheter och här på vår webbplats
 • blankett Familjeuppgifter – Bilaga till ansökan, nummer 238011
 • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för ditt uppehälle under den tid du planerar att besöka Sverige. Om någon annan ska stå för din försörjning ska den personens inkomstuppgifter/tillgångar styrkas
 • returbiljett eller tillräckliga medel för att skaffa en sådan
 • avgiften för ansökan om uppehållstillstånd. Avgiften betalar du i samband med att du lämnar in din ansökan. Du får inte tillbaka pengarna om du får ett avslag på din ansökan.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, blankett nummer 166011PDF

Familjeuppgifter – Bilaga till ansökan, blankett nummer 238011PDF

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Oftast sker det i samband med att du lämnar in din ansökan personligen. Du kan också bli kallad till Migrationsverket vid ett senare tillfälle.

Observera att du kommer behöva bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Hitta till oss

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.


Viktigt om försäkring

Du som besöker Sverige blir inte folkbokförd och har därmed inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå, till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.