Visum för medicinsk behandling

Om du ska besöka Sverige för att få medicinsk behandling och är medborgare i ett land utanför EU, kan du behöva ett visum. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. För att få visum behöver du bland annat visa att du ska få vård i Sverige och att du inte kan få samma vård i ditt hemland.

Krav för att få visum

Om du vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna ska du ha

 • ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och som är utfärdat under den senaste tioårsperioden
 • ett läkarintyg från Sverige som visar när du ska få din behandling och vad den innebär
 • ett läkarintyg från det land där du är bosatt som visar att du inte kan få behandlingen där
 • ett bevis på att du har deponerat pengar i Sverige för den planerade behandlingen och eventuell eftervård
 • pengar för uppehället och för hemresan. Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om du betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller om du ska bo hos släkt eller vänner. Du ska visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från din bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med  akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Du ska också kunna beskriva syftet med besöket. Ambassaden kommer dessutom att göra en bedömning av hur troligt det är att du kommer att lämna Sverige innan tiden för din visering tar slut. Om ambassaden bedömer att det finns rimliga tvivel om att du kommer att lämna Sverige och Schengen innan tiden för viseringen tar slut kommer inte en visering att beviljas.

Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver

Det finns också krav som skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna. Du hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats. För att hitta till rätt ambassad, se länk längst ner på sidan.

Specialavtal för vissa länder

För medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och EU. Mer information om dessa avtal finns på EU-ländernas ambassader och konsulat i dessa länder.

Ansöka om visum

Du ska lämna in din ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Men det finns också länder där Sverige varken har någon egen ambassad eller generalkonsulat eller representeras av något annat land. Där får den som vill lämna in en visumansökan resa till närmaste land där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Om du ska lämna in din ansökan vid något annat Schengenlands utlandsmyndighet bör du kontakta den i förväg. Då är det nämligen detta lands krav på dokument som gäller. Dokumenten bör också vara översatta till det landets språk.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länder där Sverige representeras av en annan Schengenstatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ansöka om visum ska du fylla i blanketten Application for Schengen Visa (Ansökan om Schengenvisering).  

För att myndigheterna ska kunna behandla din ansökan måste du tydligt ange:

 • varför du ska besöka Sverige  
 • hur länge du ska stanna i Sverige  
 • hur du ska försörja dig under tiden i Sverige  
 • vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt  
 • vart du ska resa efter besöket i Sverige  
 • om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter vistelsen i Sverige.

Till din ansökan måste du bifoga:

 • ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader
 • blankett Bilaga C, nummer 219011
 • ett läkarintyg från Sverige som visar när du ska få din behandling och vad den innebär
 • ett läkarintyg från det land där du är bosatt som visar att du inte kan få behandlingen där
 • bevis på att du har deponerat pengar i Sverige för den planerade behandlingen och eventuell eftervård
 • andra dokument som ambassaden kan kräva.

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031 (på svenska)PDF
Application for Schengen Visa, form number 119031 (på engelska)PDF

Frågeformulär till ansökan om visum, Bilaga C, blankett nummer 219011 (bara på engelska)PDF

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna vid ambassaderna eller generalkonsulaten varierar. Under semesterperioden juni–augusti kan det ta längre tid. Om du behöver aktuell information om detta, kontakta ambassaden eller generalkonsulatet som ska behandla din ansökan. Om ambassaden eller generalkonsulatet skickar din ansökan till Migrationsverket  kan det ta längre tid. För att vara säker på att få ditt visum i tid bör du lämna in din ansökan minst två månader innan du ska resa till Sverige.

Beslut om visum

I de allra flesta fall beslutar ambassaden eller generalkonsulatet. Ibland gör den vissa kontroller med de övriga Schengenländerna. Om ambassaden eller generalkonsulatet är osäker på hur man ska bedöma din ansökan kan den skicka ansökan vidare till Migrationsverket i Sverige, som då fattar beslutet.

De allra flesta som söker visum får det. Du kan få avslag om myndigheten som fattar beslutet bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med din resa inte är det som du uppgivit i din ansökan. Du kan också få avslag om du finns i datasystemet SIS (Schengen Information System), där medlemsländerna registrerar personer som inte får resa in i Schengenområdet.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast 15 dagar längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt fem år.

Visumet kan gälla för bara vissa länder

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer.

Ditt visum kan i vissa fall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller i vissa Schengenländer, till exempel om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Räkna ut din viseringstid

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Så här gör du när du överklagar

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du lämna in en skriftlig överklagan senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Har du några dokument som du inte lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Din överklagan ska lämnas in till den ambassad eller konsulat som fattat beslutet. Ambassaden eller generalkonsulatet kontrollerar att överklagan kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det gått längre tid än 3 veckor avvisas överklagandet och du får i sådana fall lämna in en ny ansökan. 

Om ambassaden eller generalkonsulatet ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.  

Om ambassaden eller generalkonsulatet inte ändrar beslutet skickas det vidare

Har överklagandet kommit in i rätt tid och den myndighet som fattat beslutet inte anser att det finns anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut.

Du som inte behöver ett visum för att resa till Sverige

Om du kommer från ett land där du inte behöver ha ett visum för att resa till Sverige eller till ett annat Schengenland måste du ändå uppfylla ett antal krav. Gränspolisen kommer att kontrollera att du uppfyller kraven innan du reser in i Sverige.

Även om du inte behöver ett visum för att resa till Sverige behöver du ha

 • ett pass som är giltigt minst tre månader efter utresa från Schengen
 • tur- och returbiljett som ska vara giltig inom 90 dagar
 • en skriftlig inbjudan från din familjemedlem eller vän som du ska bo hos eller en bokningsbekräftelse om du ska bo på hotell
 • pengar för uppehället och för hemresan.

Pengar för uppehälle och hemresa

Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om du betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller om du ska bo hos släkt eller vänner. Du ska visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från din bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket.

Försäkring

Det är även rekommenderat att du har en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen bör täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Kontakta ambassad före avresa

Om du har frågor innan din resa kan du kontakta en ambassad eller ett generalkonsulat. Besök ambassadens eller generalkonsulatets webbplats för information innan ditt besök.

Hitta närmaste ambassad eller generalkonsulat på swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Schengensamarbetet

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.