Migrationsverket logotyp

2020-01-31

Nya regler för att besöka Sverige

Den 2 februari börjar nya regler att gälla för dig som ska ansöka om visum för att besöka Sverige. I samband med detta har även flera förändringar i e-tjänsten gjorts.

Ansökningsblanketten för visum har uppdaterats enligt de nya reglerna. Andra nyheter som börjar gälla från den 2 februari:

  • Det blir möjligt att ansöka sex månader innan planerad inresa istället för tre månader innan. För anställda inom internationell sjöfart, som reser i tjänst, är det möjligt att ansöka nio månader innan.
  • Du som tidigare har ansökt och blivit beviljad visum, och dessutom följt villkoren för visum till Schengenområdet, kommer nu ha möjlighet att få visum med längre giltighetstid och med flera inresor.
  • Avgiften höjs till 80 euro för övriga vuxna och till 40 euro för barn mellan 6 och 12 år.

I samband med att reglerna ändras har Migrationsverket också gjort flera förbättringar i e-tjänsten. Nytt i e-tjänsten 3 februari (notera att datumet inte är samma som ovan):

  • En del frågor i tjänsten har tagits bort och en del frågor har tillkommit. Detta för att anpassa ansökan efter det nya ansökningsformuläret som har tagits fram på grund av ändringarna i kodexen.
  • Det blir möjligt att ansöka elektroniskt om A-visering, det vill säga flygplatstransitering.
  • Du behöver inte längre fylla i antalet dagar som du ansöker om visum för. Det räcker att du fyller i start- och slutdatum så räknar ansökan ut hur många dagar det handlar om.