Migrationsverket logotyp

2020-03-25

Begränsade möjligheter att få visum till Sverige

Med anledning av coronaviruset och det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har Migrationsverket fattat beslut som innebär att de flesta visumansökningar kommer att avslås. Det gäller för dig som vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU.

Den 17 mars 2020 beslutade Sveriges regering om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Detta gjordes mot bakgrund av att Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att coronaviruset är en pandemi och efter att Europeiska rådet rekommenderade alla EU:s medlemsstater att införa tillfälliga inreseförbud.

Mot bakgrund av detta har Migrationsverket därför beslutat att visumansökningar till Sverige i huvudsak bör avslås. Det innebär att möjligheterna att få visum för att resa till Sverige har begränsats. Beslutet gäller personer som är medborgare i ett land utanför EU.

Beslutet gäller så länge regeringens beslut om tillfälligt inreseförbud gäller eller tills något annat meddelas.

Personer som inte omfattas

Vissa personer omfattas inte av regeringens tillfälliga inreseförbud och kan därför undantas och beviljas visum till Sverige. Det gäller exempelvis dig som arbetar i hälso- och sjukvård, internationella organisationer, militären, är hjälparbetare, eller har trängande familjeskäl.

Även visumansökningar från dig som har särskilt angelägna behov, humanitära skäl eller som ska utföra nödvändiga uppgifter i Sverige kan undantas och få visum till Sverige.

Personer som är i behov av internationellt skydd omfattas inte heller av beslutet.

Personer som inte omfattas av det tillfälliga inreseförbudet

Du omfattas inte av regeringens tillfälliga inreseförbud till Sverige om ditt syfte med resan är att återvända till ditt hem, och du

 • är EES-medborgare*, medborgare i Schweiz, eller familjemedlem till en sådan medborgare
 • är varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige, en annan EES-stat eller Schweiz
 • har nationell visering i Sverige.

Du som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige omfattas inte heller av regeringens tillfälliga inreseförbud till Sverige, exempelvis om du är

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • gränspersonal
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning
 • person som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
 • person som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare
 • passagerare i transit
 • person med trängande familjeskäl
 • person som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

*EES-medborgare innefattar personer som är medborgare i ett EU-land, eller medborgare i Island, Liechtenstein eller Norge. Brittiska medborgare ingår i EES-avtalets bestämmelser fram till den 31 december 2020.