2020-11-18

Begränsade möjligheter att få visum till Sverige

Med anledning av coronaviruset och det tillfälliga inreseförbudet till Sverige gäller fortfarande att de flesta visumansökningar kommer att avslås. Det gäller för dig som vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU.

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde till en början i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av EU‑kommissionen.

Mot bakgrund av detta har Migrationsverket därför beslutat att visumansökningar till Sverige i huvudsak bör avslås. Det innebär att möjligheterna att få visum för att resa till Sverige har begränsats. Beslutet gäller personer som är medborgare i ett land utanför EU.

Beslutet gäller så länge regeringens beslut om tillfälligt inreseförbud gäller eller tills något annat meddelas.

Personer som inte omfattas

Vissa personer omfattas inte av regeringens tillfälliga inreseförbud och kan därför undantas och beviljas visum till Sverige. Vilka personer som är undantagna framgår av förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Information om detta finns också på Polismyndighetens och regeringens webbplatser.

Innan du lämnar in en ansökan om visum till en svensk utlandsmyndighet är det viktigt att kontrollera vilka lokala restriktioner med anledning av pandemin som gäller för det land och område där utlandsmyndigheten finns.

Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens information om hur resandet till Sverige påverkas av coronapandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster