Information till pakistanska medborgare om migrationsärenden

Sveriges ambassad i Islamabad kan för närvarande inte ta emot externa besökare. Migrationssektionen kan därmed inte hantera ärenden som kräver besök vid ambassaden.

Det medför att migrationsverksamheten vid ambassaden i princip inte kan bedrivas eftersom inga utredningar eller andra åtgärder i uppehållstillståndsärenden kan genomföras. Det är i dagsläget inte känt när ambassaden åter kan ta emot externa besökare.

Med anledning av begränsningen i verksamheten vid migrationssektionen sker en tillfällig omdirigering av ansökningar från pakistanska medborgare på följande sätt:

Ansök­ningar om uppe­hålls­till­stånd för studier, anknyt­ning och arbete omdi­ri­geras till svenska ambas­saden i Etio­pien

Karta över länder. Listar de städer som nämns i texten. Förstora bilden

Klicka på bilden för att se en större version.

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller biometriupptagning i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till att kontakta Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även inlämning av ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige längre än 90 dagar.

Det är inte möjligt att lämna in ansökan om Schengenvisering för kortare besök i Sverige vid ambassaden i Addis Abeba.

Det utreds även om ytterligare alternativa orter utanför Pakistan kan göras tillgängliga för besök. Information om detta publiceras när det är klart.

Ansök­ningar om Scheng­en­vi­se­ring för besök i Sverige

Medborgare och bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige kan, från och med måndagen den 19 juni, lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore. Det är sökandes ansvar att välja på vilken ort ansökan görs och att ordna visum i det valda landet om detta krävs. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till det land där sökande väljer att lämna in ansökan. När en ansökan lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut.

Observera att första dag för att lämna ansökan hos VFS Global är den 19 juni.